Ruimte: Wonen, werken & leven

Wat willen we bereiken?

Wonen

Niet iedereen die in Waddinxveen een huis zoekt, kan er een vinden. Starters kunnen nauwelijks een betaalbare eerste woning kopen. Ook een grotere woning, bijvoorbeeld nodig vanwege gezinsuitbreiding is moeilijk te vinden. Ondanks de bouw van vele nieuwe woningen moet er meer gebeuren.
Door de stevige groei van Waddinxveen staat het landelijke karakter van onze gemeente onder druk. Door het tekort aan huizen, bouwvakkers en bouwmaterialen is de grondprijs hoog en bouwen duur. Hierdoor zijn de kosten voor voorzieningen ook zeer hoog. Toch wil D66 dat er voldoende groen en ontspanningsmogelijkheden zijn in de directe woonomgeving.
Een verdere opwarming van de aarde moet tegengehouden worden. Daar moet ook Waddinxveen een bijdrage aan leveren. Landelijk is bepaald dat in 2050 bestaande huizen en bedrijfspanden van het gas af zijn. Dat lijkt ver weg, maar het betreft meer dan 9 miljoen panden. Dat is een enorme en kostbare opgave.
D66 wil dat er in iedere wijk mogelijkheden zijn voor ontspanning en recreatie in het groen.

Werken

Iedereen verdient een gelijke kans op werk. Op dit moment ervaren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat dit niet altijd het geval is. Deze mensen kunnen bij het vinden van werk wel een steuntje in de rug gebruiken.
D66 wil stimuleren dat er in Waddinxveen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden aangenomen. Dit kan bij bedrijven die gevestigd zijn in Waddinxveen en bij de gemeente zelf.

Wat gaan we doen?

Wonen

D66 gaat werken aan oplossingen om de huizenmarkt in Waddinxveen minder overspannen te krijgen. Door passend aanbod voor senioren, komt doorstroom op gang. Naast deze interventie zetten we in op bouwen conform de woonvisie, met daarbij extra aandacht voor starters. Hiervoor wil D66 actief op zoek naar locaties waar extra woningen gerealiseerd kunnen worden. Waar mogelijk binnen de bebouwde kom, bijvoorbeeld door sloop of herontwikkeling. Verwijderd groen wordt gecompenseerd.
D66 wil dat er een norm komt voor de hoeveelheid groen in wijken. Hier moet rekening gehouden worden bij het opstellen van stedenbouwkundige plannen. Voor bestaande wijken moet ook gekeken worden of dezelfde norm toe te passen is en moet de ruimte hierop aangepast worden. D66 wil graag het beleid van één boom per huis voortzetten. Het liefst willen wij dit uitbreiden.
In Waddinxveen worden geen huizen meer gebouwd met een gasaansluiting. Een volgende stap is dat bestaande panden aangepast moeten worden om gasloos te kunnen verwarmen. Dat betekent in veel gevallen extra isoleren en per pand, straat of buurt kijken wat de beste manier is om van het gas af te gaan.

Werken

D66 is dé partij voor gelijke kansen voor iedereen. Daarmee is het mogelijk om het maximale uit jezelf te halen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben mogelijkheden die zij graag inzetten voor onze maatschappij.
D66 wil dat de gemeente proactief werkgevers benadert om ondersteuning aan te bieden en drempels weg te nemen.