Onderwijs en jeugd

Wat willen we bereiken?

Jongeren hebben de toekomst. Om de jongeren beter voor te bereiden op deze toekomst wil D66 kijken hoe Waddinxveen nog extra hieraan kan bijdragen.
Jongeren zitten steeds meer binnen achter de computer. D66 wil ze verleiden naar buiten te gaan en actief te laten zijn, bijvoorbeeld bij één van de vele verenigingen die Waddinxveen rijk is. Deze zijn laagdrempelig toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.
Bewegen is goed voor alle kinderen. In ons vorige programma stond dat alle scholen een gymzaal moeten krijgen. Een logisch vervolg is dat alle basisschoolkinderen weer zwemles kunnen volgen. D66 vindt dat alle Waddinxveense kinderen zich op deze belangrijke punten moeten kunnen ontwikkelen.
Het Integraal Huisvestingsplan van de scholen is nagenoeg afgerond. Evaluatie heeft plaatsgevonden, maar wij zien dat de huisvesting van scholen nog steeds niet overal goed geregeld is. Het Integraal Huisvestingsplan moet snel worden vernieuwd.

Wat gaan we doen?

Waddinxveen heeft weinig gelegenheden waar pubers en jongvolwassenen naar toe kunnen of activiteiten waar zij aan kunnen deelnemen. Dit is echter wel belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. D66 wil voor hen een jeugdhuis inrichten waar voor én met deze jongeren activiteiten worden georganiseerd.
Waddinxveen investeert veel in de terreinen en accommodaties van de verenigingen in Waddinxveen. D66 draagt sport en cultuur een warm hart toe. Wij zien graag dat meer inwoners, en jongeren in het bijzonder, deelnemen aan activiteiten zodat zij een gezond en rijk sociaal leven kunnen leiden. Daarom wil D66 zich inspannen om meer inwoners actief lid te laten zijn van een vereniging. Dat willen wij doen door verenigingen meer kans te geven zichzelf te laten zien en zich te profileren.
D66 ziet schoolzwemmen als een essentiële voorbereiding voor het verdere leven in onze waterrijke omgeving. Ouders dragen financieel bij aan de zwemles en het zwemmen is onderdeel van de gymles op school. Inwoners met een smalle beurs worden hierbij vanuit de gemeente financieel ondersteund.
In het Integraal Huisvestingsplan is onvoldoende rekening gehouden met de groei van Waddinxveen. Daarom is het voor D66 belangrijk om een nieuwe versie op te stellen, waarin de lessen van de afgelopen jaren mee worden genomen. Uitgangspunt is dat een leerling de hele schoolcarrière op één locatie doorbrengt, in een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze moderne tijd.