Gisteren heeft onze fractievoorzitter de samen met de woordvoerder duurzaamheid opgestelde tekst uitgesproken. Helaas kon Art-Jo Wittenberg dit niet zelf doen daar hij wegens Covid in quarantaine zit.

VZ,

Vanavond zetten we de volgende stap in het duurzamer maken van de Waddinxveense samenleving. Door decennia van economische groei zijn we al in 1970 voorbij het regeneratieve vermogen van de
aarde gegaan. Door de opwarming van de aarde die hier ook het gevolg van is moeten we snel tot actie komen. En op dit punt hebben we weinig tijd. Voor het eind van dit decennium moeten we al
belangrijke stappen gezet hebben. We zouden zelfs al CO2-neutraal moeten zijn voor 2040. Een motie die dit beoogde hebben we eerder al eens samen met PvdAGL ingediend. Jammer genoeg kon
een kinderraad er nog niet overstemmen anders was deze zeker aangenomen.

Gelukkig hebben we nu wel het Koersdocument Duurzaam Waddinxveen. In dit document wordt duurzaamheid breder getrokken dan alleen energie en klimaat. Terecht daar het ook gaat over
biodiversiteit en het circulair maken van de economie. Dit om binnen de grenzen van de donuteconomie te blijven van wat de aarde kan dragen. Jammer genoeg blijven de doeleinde van dit document gelijk aan de huidige wetgeving. Dus voor nu 49% CO2-reductie tot 2030. Gelukkig bevestigde de wethouder dat het document er vanuit gaat
dat als de wettelijke normen worden aangepast, dit ook betekend dat onze doeleinde daaraan aangepast worden. En nog gelukkiger is dat het nieuwe regeerakkoord al aangeeft dat we naar minimaal 55% reductie gaan in 2030 en voor 2040 is 80% opgenomen. Het zou zomaar kunnen dat voor het eind van dit decennium het doel toch 100% voor 2040 wordt. Zijn de kinderen uiteindelijk toch gehoord.

Er wordt in deze raad vaak gesproken over de kosten van deze operatie. Gelukkig zien we in dat dit eigenlijk investering in de toekomst zijn. Belangrijk is daarbij om ook de bedenken dat niks doen
nog veel meer gaat kosten. Zoals hierboven gezegd zijn dit investering in de toekomst die de maatschappij drastisch gaan
veranderen. Dit houdt echter in dat deze transitie ook kansen biedt voor nieuwe werkgelegenheid en bestaanszekerheid. Bij al onze acties moeten we ook zorgen dat we die kansen grijpen. Ook de
gemeente moet zich daar actief voor inzetten.

VZ
Afsluitend. D66 is een van de medeondertekenaars van de motie “Rol van de gemeente bij Koersdocument Duurzaamheid” welke de VVD gaat indienen/heeft ingediend. Hierbij wordt gevraagd om meer duidelijkheid te geven over de rol welke de gemeente in verschillende
onderdelen wil en kan spelen. Het is belangrijk dat de raad hier ook actief bij betrokken blijft om te laten zien dat dit een hoge prioriteit heeft en vanwege de hoge impact die het zal hebben op de
samenleving.