Onze reactie op het coalitieakkoord

Op 20 juni presenteerden de coalitiepartijen PCW, CDA en VVD het coalitieakkoord. Is er ruimte voor constructieve samenwerking? Krijgt Waddinxveen een stevige agenda voor de komende 4 jaar? Onze verwachtingen waren “optimistisch als wij zijn” wellicht ietswat te hoog. Lees hier onze spreektekst en kijk naar onze reactie. #waddinxveen #coalitieakkoord #D66waddinxveen

voorzitter

Vandaag zou een feestelijke dag moeten zijn, er is eindelijk een coalitieakkoord, er zijn 2 mensen die een nieuwe stap in hun carriere maken, en vooral: Waddinxveen zou perspectief moeten hebben op een stevige agenda voor de komende 4 jaar. 
Maar het voelt niet feestelijk, althans, voor D66 niet. Onze verwachtingen waren” Optimistisch als wij zijn” wellicht wat te hoog. 
We vinden dat de opdracht aan de formateur niet volledig is uitgevoerd.
De opdracht bestond uit 6 onderdelen.

1. Start met PCW, CDA en VVD. Tot zover gaat het goed.

2. Werk de onderwerpen op hoofdlijnen uit: 
-Groei van voorzieningen in relatie tot de groei van het aantal inwoners
– Wonen
– Sociaal Domein
– Duurzaamheid
– Financiën
Eigenlijk zien we geen van deze onderwerpen ECHT uitgewerkt. In het coalitieakkoord staan wel ‘oplossingsrichtingen’ genoemd, zoals: We doen onderzoek naar…, we stellen een visie op over…. Er staan bijna geen concrete zaken genoemd. Betekent dit dan 4 jaar stilstand?  In een gemeente die zo hard groeit, is stilstand achteruitgang. Het betekent dat we over 4 jaar niet alleen  dezelfde problemen hebben, ze zijnwaarschijnlijk  ook vele malen groter.  En daar waar iets concreet genoemd wordt, is het de vraag of het de beste oplossing is. Zo staat er binnen het sociaal domein genoemd dat overal waar informele zorg geleverd kan worden, Waddinxveen daarop inzet. Ik neem aan dat daarbij de coalitie het artikel in het AD van 15 juni met de kop: ‘ Ontspoorde mantelzorg door te hoge druk: er is geen kwade opzet in het spel’  gemist heeft. In dat artikel wordt wederom uitgelegd dat de inzet van informele zorg ook risico’s met zich meebrengt.
Juist op de inhoud waren onze verwachtingen hoog, hier gaat het tenslotte om. We vinden het dan ook teleurstellend dat hier geen grotere stappen in zijn gezet.

3. Maak een coalitieakkoord dat ruimte biedt voor een gezonde relatie tussen coalitie en oppositie. 
Deze opdracht aan de nieuwe coalitie maakte ons als oppositiepartij erg nieuwsgierig, op welke manier zou er invulling aan worden gegeven? Als constructieve partij is dit voor ons erg belangrijk.
We waren dan ook erg opgetogen dat we gevraagd werden om het concept coalitieakkoord aan te vullen met onze suggesties. 
Hoewel de tijd erg kort was, om te reageren, hebben we, als constructieve partij, natuurlijk wel van de gelegenheid gebruik gemaakt, want ook vanuit de oppositie willen wij het beste voor Waddinxveen. En dan is het mooi als dat een plek kan krijgen in het coalitieakkoord.
De inbreng van D66:
– Bouwen binnen de contour (Iedereen was het hierover eens tijdens het lijsttrekkersdebat)
– Inzet voor meer kinderopvangplekken: Dit is een groot probleem in Waddinxveen en gezien de nieuwe leerlingenprognoses en nieuwbouwplannen is dit een voorziening die op orde moet zijn. Dat zijn we onze (nieuwe) inwoners verplicht
– Investeringen in de groei
– Naast toegankelijkheid voor winkels (staat er al in) ook toegankelijkheid horeca regelen
– Positieve aandacht voor jongeren: Voldoende activiteiten passend bij de doelgroepen jong en oud (laten) organiseren
– Omarmen van de diversiteit in Waddinxveen: durf jezelf te zijn, durf de ander te zien, probeer zoveel mogelijk oordeelsvrij te zijn. Daarom: Regenbooggemeente
– Voor het eind van het jaar een visie en uitvoeringsplan sport. De verenigingen snakken hiernaar, we weten dit al een tijd en hier moet echt wat gebeuren!
En toen kwam de terugkoppeling van wat ermee gedaan was: Horeca is toegevoegd. Alle andere punten niet. Dus onze vraag aan de coalitiepartijen: Hoe ziet u een gezonde relatie tussen coalitie en oppositie? Wat mogen wij als oppositie van de coalitie verwachten? Op welke manier gaan wij iets merken van deze ‘gezonde’ relatie?

4. Vorm een sterk team, zowel tussen wethouders als tussen fractievoorzitters. Of het team wethouders sterk is, dat zullen we moeten bezien. In ieder geval vormen de fractievoorzitters een sterk team, getuige de starttijd van de vergadering. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat een raadsvergadering werd aangepast op de agenda van één raadslid. Ik neem aan dat wanneer ‘ iedereen op voet van gelijkheid’ mee kan doen, dat dat ook geldt indien andere raadsleden een keer een uurtje later, of eerder willen starten?

5. Onderzoek of een 4e wethouder wenselijk/ noodzakelijk is. De raad heeft zich bij de begrotingsraad voor 2022 uitgesproken voor 4 wethouders. Daarom vond D66 het niet gepast dat de informateur deze opdracht meegaf aan de formerende partijen. Nu het coalitieakkoord er echter is, zien we onvoldoende ambitie en vragen we ons af of het uitgangspunt 3 wethouders niet heeft gezorgd voor zo weinig ambitie. Dan hoef je de moeilijke discussie over een vierde wethouder namelijk ook niet aan te gaan.
 
6. Evenwichtige portefeuilleverdeling. Daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen.
Een aanvullende wens van de fracties was, om zoals in het eindverslag van de informateur geformuleerd stond , de raad aan de voorkant van het proces, te betrekken, bij de kaderstelling.
Nu er geen echte heldere kaders in het coalitieakkoord staan, behalve het financiele kader dat alles binnen de begroting opgelost moet en bij voorkeur binnen het programma, ga ik ervanuit dat de coalitiepartijen open staan om de gehele raad te betrekken bij de kaderstelling. Mijn vraag aan de coalitiepartijen: Hoe bent u van plan om dit vorm te geven?

Dan heb ik tot slot nog de volgende vragen:
Wat heeft de inwoner aan dit coalitieakkoord? Wat belooft u onze inwoners in de komende 4 jaar voor elkaar te krijgen?

En een andere vraag: D66 vindt dat de formulering van het coalitieakkoord op heel veel plekken heel vaag is gebleven. We vinden ook dat de formulering voor meerdere uitleg vatbaar is. Daarin zien wij een risico. Hoe gaat u dit probleem oplossen? Wanneer mogen we een vertaling van het coalitieakkoord verwachten waarin WEL keuzes worden gemaakt, die NIET voor meerdere uitleg vatbaar is, en waarin WEL staat waar onze inwoners op mogen rekenen de komende 4 jaar.