D66 Waddinxveen: Verlengde Bentwoudlaan voorlopig van de baan bij de provincie

“De fractie van D66 Waddinxveen is blij met het besluit van Provinciale Staten om de Verlengde Bentwoudlaan nog niet aan te leggen.” (Juliette Brandenburg-Verwer, Lijsttrekker D66 Waddinxveen). “De Verlengde Bentwoudlaan gaat dwars door het grondgebied van Waddinxveen en heeft veel impact op de leefbaarheid.” Er lopen op dit moment meerdere onderzoeken naar het totale pakket van Beter Bereikbaar Gouwe. Volgens D66 moeten deze eerst afgerond zijn voordat er keuzes gemaakt worden over een nieuwe weg.

“Eerst denken, dan doen. De verkeersdruk kan alleen worden aangepakt als we een weloverwogen keuze kunnen maken. En daar is het nu nog te vroeg voor.” Aldus Jeroen Heuvelink van de Statenfractie van D66 Zuid-Holland. Op uitnodiging van D66 Waddinxveen heeft hij het gebied waar de Verlengde Bentwoudlaan zou moeten komen bezocht. De beide fracties zijn ook in gesprek gegaan met inwoners en met de Vereniging Vrienden van het Bentwoud over de mogelijke komst van de nieuwe weg. “Door in het gebied te lopen kun je je een betere voorstelling maken van het effect van een gepland tracé op de omgeving en specifiek op het Bentwoud. Je ziet dan dat zo’n doorsnijding een grote aanslag op de natuur is” zegt Jeroen Heuvelink.

D66 Waddinxveen is van mening dat verkeersproblemen met doorgaand verkeer via de snelweg opgelost moeten worden. En niet door het aanleggen van een ‘sluiproute’ door dorpskernen en een natuurgebied heen. Vandaar dat ze ervoor pleiten om eerst de aanleg van de Bodengravenboog af te wachten totdat er naar alternatieven gekeken gaan worden.

De lijsttrekker is positief over de samenwerking binnen D66. Juliette: “het is ons gelukt om de aanleg van deze weg voorlopig uit te stellen dankzij de effectieve samenwerking tussen D66 Waddinxveen en D66 Zuid-Holland.”

Bezoek Bentwoud - Beeld: Daniëlla Magermans