Het MKB als duurzame motor van de Waalwijkse werkgelegenheid

Saskia van Dun - Saskia van Dun Beeld: Saskia Moerman

Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen ben ik, Saskia van Dun, kandidaat-raadslid voor D66 Waalwijk. Naast wonen en onderwijs zijn ondernemerschap en bedrijvigheid de thema’s waar ik me op richt.

Het midden- en kleinbedrijf vormt de motor van de lokale economie, want het brengt werkgelegenheid, innovatie en ontwikkeling. Het is belangrijk dat deze bedrijven door de gemeente zo goed mogelijk worden gefaciliteerd, zeker na 2 jaar coronacrisis. Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld door ondernemers te ondersteunen bij de digitalisering en verduurzaming van hun business, door bedrijvigheid binnen bestemmingsplannen en op bedrijventerreinen mogelijk te maken of door bedrijven via onderwijsinstellingen in contact te brengen met jonge mensen op zoek naar een stageplaats of baan.

Bedrijvigheid kan ook op gespannen voet staan met de kwaliteit van de lokale leefomgeving en het milieu. Daarom moet het stimuleren van duurzaam en circulair ondernemen centraal staan in het economisch beleid van de gemeente. Sommige bedrijven hebben grote impact op de fysieke omgeving omdat er nu eenmaal ruimte nodig is voor productie en opslag. In dat geval moet er een goede afweging worden gemaakt: wat brengt dit bedrijf de lokale gemeenschap en de lokale economie en mag dat zoveel van de schaarse ruimte of CO2 uitstoot kosten?

Behalve duurzame bedrijvigheid in Waalwijk, zie ik ook veel economische kansen in regionale samenwerking op allerlei terreinen: vervoer, onderwijs, zorg. Het is mijn overtuiging dat Waalwijk sterker wordt als we die samenwerking blijven opzoeken vanuit de kracht van onze gemeente. En dat is voor mij als inwoner van Sprang-Capelle: de nabijheid van de stad en de aantrekkelijkheid van wonen dicht bij de natuur en op het platteland. Dus: de mensen, de natuur en de ligging van onze prachtige gemeente!
Dit en nog veel meer zijn de punten waar ik me met uw stem voor wil inzetten. Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u hier.

[Dit artikel van Saskia van Dun stond op 23-02-2022 in Weekblad Waalwijk]