D66 Waalwijk, vooral heel Wolluks

D66 Waalwijk, vooral heel Wolluks

Ik weet wat er leeft in onze gemeente. Ik zet mezelf, met uw stem, dan ook graag de komende vier jaar voor de volle 100 procent in om onze mooie gemeente net dat beetje mooier te maken. Dit wil ik doen door mezelf vast te bijten op grote thema’s, zoals betaalbaar en levensbestendig wonen, een duurzame toekomst en kansengelijkheid voor iedere Waalwijker, Sprang-Capellenaar en Waspikker. 

Maar ook, vooral, door me in te zetten voor de concrete zaken. Denk aan het strijden voor de keuzevrijheid van ondernemers in Sprang-Capelle om hun winkel wel of niet te openen op zondag of het tegengaan van zwerfafval in het buitengebied van Waspik. Maar ook door te pleiten voor een Zorgshuttle waarmee ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn op een betaalbare en duurzame manier in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg kunnen komen. Dat vind ik belangrijk nu steeds meer zorg van Waalwijk naar Tilburg verhuist.

Zoals u ziet zijn het lokale zaken die me bezighouden en waaraan ik mijn steentje wil bijdragen. Dit geldt voor alle D66’ers op onze kandidatenlijst. We hebben een lijst waarop een doorsnede van de gemeente vertegenwoordigd is; mannen en vrouwen, van jong tot oud. Wat ons bindt is de liefde voor Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik én onze sociaal-liberale grondhouding. Wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen.

Dat wij van een landelijke partij zijn, doet daar niets aan af. Sterker nog, ik zie het als pluspunt. Bij complexe vraagstukken kunnen we terugvallen op de kennis en kunde van onze collega’s op Europees, landelijk en provinciaal niveau. Daarnaast hebben we door het land partijgenoten in andere gemeentes die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Dat maakt ons samen sterker.