Leven in een mooie, groene omgeving, met goede faciliteiten

Beeld: Ruud Keijbets

Ons standpunt is dat de gemeente alle voorzieningen binnen de diverse kernen optimaal toegankelijk moet maken. Geld dat hiervoor nodig is moet steeds doelmatig en duurzaam besteed worden en duurzame initiatieven krijgen altijd voorrang.

Zaken als onderwijs, gemeenschappelijke
accommodaties en voor iedereen makkelijk bereikbare winkels zijn van groot belang. Maar voor leefbare kernen zijn ook burgerinitiatieven en -participatie onmisbaar.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.