Welzijn en gezondheid

Gelukkig, gezond en actief meedoen

Beeld: Bart Frijns

Een van de dingen die we hebben geleerd als gevolg van de Coronacrisis is hoe een pandemie ons sociale leven totaal op zijn kop kan zetten. Uitgaan naar culturele evenementen, deelnemen aan groepssport en het onderhouden van sociale contacten waren allen voor een behoorlijke tijd niet mogelijk. Dat heeft veel mensen geraakt, mentaal en fysiek. Veel mensen waren eenzaam, ons consumptiegedrag was beduidend ongezonder en ook werd er minder gesport. De les die wij als D66 Voerendaal uit deze pandemie trekken is dat het faciliteren van activiteiten en het tegengaan van eenzaamheid cruciaal zijn voor het welzijn van mensen. Vandaar dat wij vol inzetten op het stimuleren van onze inwoners en het wegwerken van drempels die zij mogelijk ervaren. Inwoners van de gemeente Voerendaal zijn immers minder sportief actief dan de gemiddelde Nederlander.

D66 Voerendaal wil een gemeente waar niemand buiten de boot hoeft te vallen, als het gaat om sport, sociale contacten of welzijn. Wij hebben in onze gemeente veel mooie sportverenigingen en -voorzieningen. Wij willen de mogelijkheden om deze voorzieningen te benutten zo laagdrempelig mogelijk maken. We willen gezondheidsongelijkheid terugdringen door sport en recreatie toegankelijker te maken. Volgens het CBS is 13,3% van onze inwoners alleenstaand, van deze groep ervaart volgens het RIVM 45% eenzaamheid en 10% ernstige eenzaamheid. Wij willen eenzaamheid waar mogelijk voorkomen.

“Als D66 Voerendaal zien wij graag een gemeente waar niemand buiten de boot valt, als het gaat om sport, sociale contacten of welzijn”

We steunen die initiatieven van het Sportakkoord, die laagdrempeligheid bevorderen, zoals:

• het samenstellen van een informatiepakket voor inwoners van de gemeente;
• vernieuwd aanbod gericht op bepaalde doelgroepen;
• het verstrekken van een beweegpas;
• het belonen van verenigingen die een bijdrage hierin leveren, etc.

Belangrijk is ook dat sport niet altijd in verenigingsverband beoefend hoeft te worden, ook individuele activiteiten zullen immers ook de gezondheid bevorderen. We willen goed onderhouden wandelpaden. De wandelmogelijkheden binnen onze gemeente dienen verder uitgebreid te worden. Wij willen extra subsidies verstrekken aan sportverenigingen die actief laagdrempeligheid bevorderen. Een bijkomend effect van betrokkenheid bij een sportvereniging is dat het ook eenzaamheid vermindert.

Wij willen:

  • inwoners duidelijk informeren over sport- en recreatiemogelijkheden, bijvoorbeeld via de gemeentelijke website.
  • bepaalde doelgroepen, zoals minder mobiele inwoners, nieuwe mogelijkheden bieden. Denk bijvoorbeeld aan wandelroutes voor minder mobiele inwoners, of Tai-Chi in een van onze parken.
  • borden bij sportcomplexen en sportvoorzieningen plaatsen met informatie welke verenigingen ter plekke actief zijn en hoe deze benaderd kunnen worden.
  • het makkelijker maken om ‘een keer mee te kunnen doen’.
  • meer nadruk leggen op individuele activiteiten. Sport en recreatie hoeft niet altijd in verenigingsverband.
  • wandel- en fietspaden optimaal onderhouden.
  • sporttoestellen (zoals in het park van Voerendaal) in meerdere kernen realiseren.
  • meer mogelijkheden voor sociale interactie. In het thema ‘wonen en leefbare kernen’ hebben we al voorbeelden daartoe genoemd.
  • verenigingen die laagdrempeligheid actief bevorderen in aanmerking laten komen voor extra subsidies.