Erwin Spijkers

Erwin Spijkers - Beeld: Huup Hollands

Over Erwin

  • 53 jaar
  • Klimmen

Erwin is lid van D66 sinds 2014.

Erwin is gehuwd, heeft drie opgroeiende kinderen en woont in de kern van Klimmen. Hij groeide op in Reijmerstok, studeerde in Eindhoven woonde een aantal jaren in Valkenburg. Na een periode waarin het (fiets-)reizen centraal stond, hebben Daniëlle en Erwin in december 1999 hun plekje gevonden in de Houtstraat van Klimmen.

Na meer dan 16 jaar actief te zijn geweest in het lokale MKB, werkt Erwin sinds 2014 bij Zuyd Hogeschool. Als docent en coach is hij hier actief binnen de faculteit Commercieel & Financieel Management (voorheen HEAO).

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Wanneer ik vanuit Voerendaal richting Klimmen fiets en (bij voorkeur ’s avonds) boven op de heuvel het kerkje van Klimmen zie.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Vergrijzing en ontgroening speelt in grote delen van Limburg een rol, ook in Voerendaal. Toch lijkt er bij (toekomstige) jonge gezinnen een tendens waarneembaar dat een deel hiervan weer bewust kiest voor landelijk wonen met alle voordelen van dien. Denk hierbij aan meer wooncomfort (relatief goedkoper woon- en tuinoppervlak dan in stedelijk gebied), sterkere sociale binding, groenere leefomgeving etc.

Door de recente ontwikkelingen rondom Covid-19 is het besef toegenomen dat (gedeeltelijk) thuiswerken in veel meer situaties mogelijk is dan voorheen gedacht werd, waardoor de noodzaak om dicht ‘bij het werk’ te wonen minder gevoeld wordt. Daarnaast hebben de zogenaamde ‘lockdowns’ waarbij ouders vanuit thuis werkten en kinderen vanuit thuis (basis/voortgezet) onderwijs volgden er voor gezorgd dat ruimere woonruimte weer erg gewaardeerd wordt.

Dit zou kansen kunnen scheppen voor een gemeente als Voerendaal, waar vermoedelijk de komende jaren door natuurlijk verloop (als gevolg van de vergrijzing) een redelijk aantal huizen beschikbaar zal komen. Voorwaarde hiervoor is wel dat wordt voorzien in de voorwaardes en wensen die jonge gezinnen van deze tijd hebben aangaande (semi-)publieke voorzieningen.

Dit alles lijkt misschien in tegenspraak met een andere recente trend van ’tiny houses’, maar dit betreft naar mijn mening een geheel andere doelgroep.