Als burger gehoord worden en niet alleen in verkiezingstijd

Beeld: Ruud Keijbets

Al sinds 1966 staan democratie, vrijheid en inspraak voorop bij D66. Het zijn de fundamenten waarop onze partij is gebouwd.

Het democratisch proces is een groot goed dat we in Nederland verworven
hebben en dat mogen we nooit als vanzelfsprekend zien.

Iedere stem en elke mening moeten
gehoord worden. Het is de basis waarop onze vrijheid is gebaseerd en alleen zo kunnen we diversiteit
en inclusiviteit bevorderen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.