Om onze kinderen ook een mooie toekomst te bieden

Beeld: Ruud Keijbets

Sinds de toenemende aandacht voor het milieu in het laatste kwartaal van de vorige eeuw betekent duurzaam vooral ook ‘geen afbreuk willen doen aan de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.’

Als D66 Voerendaal willen wij onze groene gemeente toekomst- en klimaatbestendig maken zodat we voor de generaties na ons een nog mooiere gemeente achterlaten.

Binnen de gemeente Voerendaal richten wij ons in eerste instantie op een aantal onderwerpen:

energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.