Laat iedereen vrij,
maar niemand vallen

Dolberg (Klimmen) Beeld: Ruud Keijbets

In ons verkiezingsprogramma hebben we beschreven waar wij als D66 Voerendaal voor staan en waar wij de komende jaren de nadruk op willen leggen in de politieke agenda van Voerendaal.
Een paar punten willen we hier uitlichten:

• Wij gaan onze omgeving klimaatbestendig maken. Daarvoor werken we beter samen met buurgemeenten, de provincie, het Waterschap, onze burgers en onze ondernemers.

• We maken vaart met de energietransitie. Dit doen we samen met onze inwoners.

• Wij willen een burgerforum oprichten ten behoeve van de regionale energiestrategie om burgerparticipatie vorm te geven.

• We investeren vooral in woonkwaliteit in plaats van kwantiteit, maar we bouwen wel betaalbare woningen voor starters en levensloopbestendige woningen voor senioren die willen doorstromen.

• We garanderen kwaliteit als het gaat om basiszorg voor onze jeugd.

• Onze kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan en les krijgen op gezonde scholen.

• Wij zetten ons in om in Ransdaal en Ubachsberg toekomstbestendige scholen te behouden.

• Wij verlagen drempels om meer te sporten en recreëren in het belang van een betere gezondheid.

• Wij beoordelen onderwerpen op inhoud en staan open voor samenwerking met alle politieke partijen in Voerendaal.

• We nodigen alle inwoners van Voerendaal uit om met ons mee te denken en samen te werken.

• Wij luisteren naar iedereen en geen enkele stem mag gesmoord worden, ook ná de verkiezingen!

• Een wendbare gemeente Voerendaal, die ten dienste staat van haar burgers maar ook keuzes durft te maken. Een gemeente die openstaat voor samenwerking met andere gemeenten en overheden om haar dienstverlening te verbeteren.

Wij nodigen u van harte uit om ons verkiezingsprogramma te lezen. Niet alleen kunt u meer uitgebreid lezen wat wij willen bereiken maar vooral ook op welke manier wij dat willen bereiken!

https://d66.nl/voerendaal/verkiezingsprogramma/


  1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
  2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  3. Biedt kansen voor ieder
  4. Zorg voor leefbare kernen
  5. Accepteer mensen voor wie ze zijn