Financiën

Een betaalbare gemeente

Beeld: Bart Frijns

D66 Voerendaal staat voor gezond management van de financiën van de gemeente. Wij zijn niet de partij die bij alles voor de goedkoopste oplossing gaat, maar geloven dat goede voorzieningen met een prijskaartje komen – kwaliteit voor een goede prijs. Wat wij hierbij belangrijk vinden is dat voorzieningen optimaal benut worden en dat investeringen op een duurzame en eerlijke manier gebeuren. Iedere Euro die geïnvesteerd wordt evalueren wij dus op basis van strikte criteria, het is ten slotte uw geld dat door de gemeente besteed wordt.

“Voerendaal moet een financieel gezonde gemeente blijven die voor alle bewoners betaalbaar is.”


Momenteel verkeert de Gemeente Voerendaal in een financieel gezonde positie. De begroting is sluitend, we geven dus niet meer uit dan dat er binnenkomt, en financiële positie is binnen de gestelde normen. Maar onze gemeente is duur! Met een belastingcapaciteit van 120% (gemeentebelastingen liggen gemiddeld 20% boven het Nederlands gemiddelde) is Voerendaal qua gemeentebelasting een van de duurdere gemeentes van Nederland. Voor huurders is Voerendaal de duurste gemeente en voor woningeigenaren de op een na duurste gemeente qua lastendruk in Limburg. In de afgelopen 5 jaar zijn de lasten voor inwoners ook flink gestegen, van gemiddeld €776 per jaar voor een meerpersoonshuishouden in 2017 tot €996 in 2021 – een stijging van 28%.

Met de grote investeringen waar de gemeente Voerendaal zich aan heeft gecommitteerd (in het bijzonder de Open Club Klimmen) zullen de schulden van de gemeente verder oplopen tot ver boven de norm die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als kritische grens aangeeft. De belastingdruk op de inwoners van Voerendaal zal ook verder toenemen (m.a.w. Voerendaal zal nog duurder gaan worden voor haar burgers). Financieel zijn deze grote investeringen momenteel haalbaar vanwege de zeer lage rente (die zelfs negatief is op kortetermijnleningen), maar het substantieel verhogen van de schuldenpositie betekent natuurlijk wel dat er in de toekomst weinig ruimte overblijft voor verdere investeringen en de gemeentebelastingen zullen hoog blijven. Verder zal er vanaf dit jaar een verschuiving zijn van verantwoordelijkheid omtrent de financiële rechtmatigheid van transacties van de auditor naar het college van B&W.

Voerendaal moet een financieel gezonde gemeente blijven die betaalbaar voor haar inwoners is. Wij realiseren ons dat bij goede voorzieningen een prijskaartje hoort en letten bij investeringen op dat deze inderdaad optimaal benut zullen worden en vooral ook op een duurzame wijze gedaan worden.

Het streven van D66 Voerendaal is om op lange termijn de gemeentelijke lasten vergelijkbaar te krijgen met omringende heuvelland gemeenten. Gezien de huidige toegezegde investeringen zal dit op korte termijn niet haalbaar zijn. Dit richt onze pijlen op het goed beheersen van kosten, het erop toezien dat de investeringen op een zo duurzaam mogelijke wijze worden ingezet en het aantrekken van subsidies waar mogelijk. De hoogoplopende schuldquote zien wij wel als zorgelijk, in die zin dat er in de toekomst financieel zeer prudent gehandeld zal moeten worden.

Voor verdere investeringen door de gemeente zullen door D66 Voerendaal de volgende kernregels gehanteerd worden:

  • Leidt de investering tot een substantiële verbetering van voorzieningen voor burgers binnen onze gemeente?
  • Draagt de investering bij aan het verduurzamen van de gemeentelijke voorzieningen?
  • Zijn er mogelijkheden voor subsidiering van projecten vanuit de provincie, landelijk of EU?
  • Is de investering op zo’n manier te financieren dat dit niet leidt tot substantieel hogere lasten voor burgers.

Daarnaast willen wij bestaande investeringen onder de loep nemen en aan bovenstaande criteria toetsen.