Ondernemerschap

Ondernemers die floreren, een gemeente die meedenkt

Beeld: Bart Frijns

D66 Voerendaal ziet onze ondernemers graag succesvol bezig zijn en hetgeen doen waar ze goed in zijn: het leveren van goederen en diensten aan hun klanten! Dat betekent dat we de regeldruk zoveel mogelijk willen verminderen. De gemeente moet ondernemers zoveel mogelijk van bruikbare informatie voorzien door niet alleen naar andere instellingen door te verwijzen, maar ondernemers zelf te woord te staan en waar mogelijk te helpen.

De gemeente Voerendaal telt circa 1000 bedrijfsvestigingen. Dit aantal is in de afgelopen jaren aardig toegenomen. Daarin zijn uiteraard ook de ZZP-ers meegeteld, ook al zijn die wellicht minder zichtbaar dan de bakker, de makelaar en de vele andere MKB-bedrijven die onze gemeente rijk is.

Naast de vele producten en diensten die deze bedrijven leveren, creëren zij ook werkgelegenheid en maken ze veel maatschappelijke activiteiten mogelijk binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan sponsoring van sportieve en culturele verenigingen of aan hand- en spandiensten die voor burgers worden verricht. Onze ondernemers hebben dus naast hun rol als werkgever en dienstverlener ook een belangrijke verbindende rol.

“D66 Voerendaal ziet onze ondernemers graag succesvol bezig zijn en hetgeen doen waar ze goed in zijn: het leveren van goederen en diensten aan hun klanten!”


Redenen genoeg om als D66 Voerendaal onze ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen door hen goed voor te lichten, te helpen waar mogelijk en samenwerking tussen ondernemers te bevorderen. Daarnaast kan de gemeente hen ook helpen bij de verduurzaming van hun bedrijfsactiviteiten. De ondernemers kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland.

Veel MKB-bedrijven zijn bepalend voor de centra van onze kernen. Ze leveren producten en diensten waar onze inwoners gebruik van maken. De agrarische sector bepaalt het beeld buiten de kernen in de vele hectaren die onze gemeente rijk is. Steeds meer worden horeca en toerisme binnen Voerendaal zichtbaar. We pikken als buurgemeente, van enkele sterk op toerisme georiënteerde gemeenten een graantje mee. Overnachtingslocaties en horeca in onze gemeente dragen daar hun steentje aan bij. Industriële activiteiten nemen af en zijn veelal gecentraliseerd op ons bedrijventerrein.

De diverse sectoren die binnen Voerendaal actief zijn hebben deels ook weer invloed op elkaar. In een winkelcentrum versterken horeca en winkels elkaar, in het buitengebied kan de toerist tijdens een wandeling fruit bij de boer kopen of gerestaureerde gebouwen bewonderen. Ondernemers hebben dus naast hun rol als werkgever en dienstverlener ook een verbindende rol. Samenwerking onderling is hierbij van groot belang, het samenwerkingsverband Land van Kalk is hier een goed voorbeeld van.

Wij willen:

  • een economisch beleidsplan (2022-2026) formuleren voor én met de ondernemers binnen Voerendaal.
  • periodieke afstemming met ondernemers binnen de gemeente, verdeeld over meerdere sectoren.
  • kritische beoordeling van gemeentelijke regelgeving ten aanzien van ondernemers. Wat kan beter, eenvoudiger en groener?
  • een energietransitie die onze lokale economie veel banen gaat opleveren. Ondernemers moeten daarom betrokken worden bij deze energietransitie.
  • OZB-tarieven kritisch bekijken en waar mogelijk verlagen.
  • een gemeente die een verbindende factor vormt voor MKB-ondernemers en bijvoorbeeld de smart-services campus in Heerlen of andere regionale organisaties die ondernemers in Voerendaal verder kunnen helpen om hun onderneming te laten groeien.