D66 aan de slag met de 4e aanvliegroute naar Schiphol

Dinsdag 21 februari waren er 153 mensen aanwezig bij de Thema Avond over de 4e Aanvliegroute in Champ’Aubert te Driebergen. Deze avond was georganiseerd door onze afdeling samen met Zeist en Rhenen.

Thema Avond

De avond over de 4e aanvliegroute werd gepresenteerd door Elisabeth van Oostrum, voorzitter van de afdelingen Utrechtse Heuvelrug en Rhenen en Kees Klokman voorzitter van de afdeling Zeist.

D66 Utrechtse Heuvelrug is tegen de komst van de 4e aanvliegroute zolang er geen duidelijkheid is over de krimp van Schiphol en daarmee een sterke absolute reductie van geluidsoverlast en emissie van CO2 en stikstof. “Het is gewoon niet uit te leggen” zegt Lennart van der Burg, D66 raadslid. “We zitten midden in een klimaat en stikstof crisis, we vragen veehouders om te krimpen en de luchtvaart krijgt vrij baan. Ja D66 is voorstander van herziening van het luchtruim om dat dit iets minder vervuilend is en aansluit op Europese plannen. Maar zolang er geen zekerheid is op reductie van vliegbewegingen op Schiphol zal D66 Utrechtse Heuvelrug zich, samen met lokale burger initiatieven, hard maken de komst van de 4e route tegen te houden.”

Volle zaal in Champ'Aubert.

Beeld: Hubert van Zanten

“Ik heb nog veel vragen.” zegt Hubert van Zanten, D66 commissielid. “Hoe is een 4e aanvliegroute te combineren met Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, de Natura2000 gebieden en onze stiltegebieden? Nog even afgezien van natuurlijk de inwoners van onze dorpen.”

Ministerie

De eerste spreker was Rudy Megens van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij legde uit hoe de luchtruimherziening tot stand is gekomen. De 4e route maakt de aanvliegroute naar het zuidoosten aanmerkelijk korter. Vliegtuigen hoeven dan niet meer om te vliegen. Hoe de 4e aanvliegroute er precies uit komt te zien, waar die komt te liggen en hoe hoog wordt dit jaar bepaalt.

Kerngroep Stop4deroute

De tweede spreker was Lenneke Kok van de Kerngroep Stop4deroute. Bij de ingang hadden zij een installatie neergezet wat een beeld gaf van het geluid dat de vliegtuigen kunnen produceren op de hoogte van de aanvliegroute. Zij heeft de zorgen van deze groep verteld:
* Per dag 120 vliegtuigen extra!? En met de groeiambitie van Schiphol veel meer!?
* Laag vliegend verkeer!?
* Elke 7-8 minuten een vliegtuig!?
* Nacht- en vrachtvluchten!?
* Rondjes vliegen in een wachtgebied!?
* Invloed van geluid en ultrafijnstof op de gezondheid!?
* Negatieve gevolgen voor de natuur en de recreatiesector in het gebied!?

SATL

Han van Staveren van Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen heeft zijn ervaringen gedeeld van zijn strijd tegen de laagvliegroutes over grote delen van Nederland, mocht Lelystad Airport open gaan.

Rhenen

D66 Rhenen heeft de motie die unaniem in Rhenen is aangenomen toegelicht. Daarnaast is er uitgelegd wat een aanvliegroute nu precies is. De verwachting is dat in de buurt van Rhenen een denkbeeldige stip komt waar vliegtuigen zich op richten. De hoogte is dan ongeveer tussen 2 en 3 kilometer. Ook was er een filmpje te zien en te horen van een Airbus A321 op deze hoogte.