Bij een gezonde toekomst van het Henschotermeer hoort respect voor de natuurwaarde.

De gemeenteraad van Woudenberg bespreekt deze week de toekomst van het Henschotermeer. De fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug volgt deze bespreking met zorg.

Uitbreiding

Het gebied Henschotermeer ligt grotendeels binnen de gemeentegrenzen van Utrechtse Heuvelrug. Een deel van het meer en een deel van de grond liggen binnen de gemeentegrenzen van Woudenberg. Vanaf het begin is duidelijk dat tussen deze gemeenten de politieke en bestuurlijke opvattingen over de toekomst van het Henschotermeer niet op 1 lijn liggen.

Hierdoor ontstaat ruimte voor een lokale ondernemer om zijn plannen zo gunstig mogelijk door de besluitvorming te krijgen. D66 is niet gecharmeerd van deze ‘verdeel-en-heers’-aanpak. Met zorg hebben we vastgesteld dat de politiek in Woudenberg geen zichtbare waarde hecht aan de wensen en opvatting die leven binnen de politiek van Utrechtse Heuvelrug. Woudenberg wil nabij het Henschotermeer een forse uitbreiding van het toerisme binnen hun gemeentegrens. Herhaaldelijk wordt onze gemeente daarbij voor het blok gezet met voldongen feiten door bestuurders van Woudenberg. De (vooral) financiële belangen voor Woudenberg zijn fundamenteel anders (toeristenbelasting, leges) terwijl de gemeente Utrechtse Heuvelrug en haar inwoners geconfronteerd zullen worden met de lasten, zoals verhoging van verkeersdruk, geluidsoverlast en extra investeringen in de wegen en fietspaden.

Natuurwaarde

In de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft D66 zich ingezet voor een toekomst beheer van het Henschotermeer voor dagrecreanten uit de regio, waarbij de natuurwaarde wordt gerespecteerd en overlast voor dieren tot een minimum wordt beperkt. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft dat tot op heden gesteund. D66 wil ook in de toekomst zeker stellen dat bij het vallen van de avond de natuurwaarde rond het Henschotermeer voorrang krijgt boven feesten en het komen en gaan van horecabezoekers. Voor de omwonenden en de dieren in het gebied willen we dan geen verdere verstoring door geluidsoverlast en overdadige verlichting.

Statement

Ongeacht wat de gemeenteraad van Woudenberg deze week beslist, D66 Utrechtse Heuvelrug zal zich er voor inzetten dat besluiten van de gemeente Woudenberg niet doorwerken in het gebied rondom het Henschotermeer dat ligt binnen onze gemeente. Als D66-raadsfractie zullen we daar gepast met politieke en bestuurlijke instrumenten op handelen.

Dit statement heeft als belangrijkste doel dat we duidelijkheid bieden aan inwoners van Utrechtse Heuvelrug, collega-politici in Woudenberg, de betrokken ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden. Onze voorkeur is nog altijd dat de 2 gemeenten tot een gezamenlijke visie komen. We hopen alsnog dat die behoefte ook in de lokale politiek van Woudenberg wordt gevoeld.

Fractievoorzitter D66 Utrechtse Heuvelrug, Erik van Buiten