Utrecht van start met uitvoering klimaatakkoord

De uitstoot van broeikasgassen verandert ons klimaat en de gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. In het Akkoord van Parijs hebben we wereldwijd afgesproken wat we daaraan moeten doen. De uitwerking daarvan gebeurt lokaal en regionaal. Jelmer Schreuder: “In Utrecht is het tegengaan van klimaatverandering geen nieuwe ambitie. Opeenvolgende D66-colleges hebben zich hiervoor ingezet. De uitdaging ligt in de verbinding tussen de stad en de regio en welke bijdrage geleverd kan worden. Die maatschappelijke uitdaging moeten we samen aangaan met bewoners, bedrijven en buurgemeenten.”

Heldere eerste stap

Vandaag zet de gemeenteraad een belangrijke stap op weg naar een Regionale Energiestrategie (RES). In zo’n strategie staat wat gemeenten in de regio willen bijdragen aan het opwekken van hernieuwbare energie. Jelmer Schreuder: “De gemeente Utrecht levert een kwart van wat we regionaal moeten bijdragen. D66 vindt dit een goede ambitie die past bij een stad als Utrecht. De aanpak van onze gemeente is helder: we hebben concrete plannen voor energieopwekking met zon en wind.” D66 blijft benadrukken dat plannen voor duurzame energieopwekking alleen niet voldoende zijn. We moeten gelijktijdig aan de slag met de grote uitdagingen op het vlak van warmte, energieopslag en de mogelijkheden van het elektriciteitsnet. D66 wacht daarom met spanning op de Warmtevisie waarover de gemeenteraad onlangs voorbereidende onderzoeken ontving.

Lokale schouders eronder

Utrecht moet binnen de gemeentegrenzen haar ambitieuze bijdrage voor elkaar krijgen. Dat kan niet zonder Utrechters, en in het bijzonder met hulp van organisaties als Energie-U die bewonerscollectieven verenigen. Kansen liggen er ook nog voor financiële investering door bewoners zelf. Denk aan het opwekken van zonne-energie op gemeentelijke daken. D66 blijft volgen hoe de lokale participatie vorm krijgt, in aanloop naar de definitieve Utrechtse energiestrategie.