Blij dat toekomst Ronald McDonald Huis duidelijk is

D66 Utrecht is blij dat er een oplossing is voor het Ronald McDonald Huis op het Utrecht Science Park (USP). Het huis is een opvang- en verblijfslocatie voor de ouders van kinderen die in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en in het Prinses Máxima Centrum liggen. Het huidige Ronald McDonald Huis moest worden verplaatst vanwege de eerder besloten verplaatsing van een parkeergarage, en kwam daarnaast al enige tijd ruimte tekort. Doordat alle partners – inclusief gemeente en provincie – zich committeren aan het haalbaar maken kan op de bestaande locatie een nieuw en groter huis uitgewerkt worden.

Raadslid Jelmer Schreuder: “Zieke, vaak zelfs doodzieke kinderen verdienen het dat hun ouders dichtbij kunnen zijn. Het Ronald McDonald Huis biedt die mogelijkheid ook in Utrecht. Lange tijd was onzeker of het huis op voldoende korte afstand van de kinderziekenhuizen kon worden gebouwd. D66 Utrecht heeft altijd gestreden voor een plek dichtbij voor de ouders, broertjes en zusjes van zieke kinderen. Wij zijn blij dat deze gevonden is.”

Lange strijd en onduidelijkheid

Een nieuwe, bereikbare locatie voor het Ronald McDonald Huis bleek helaas geen vanzelfsprekendheid. Hoewel de inzet van de ziekenhuizen en het huis zelf altijd duidelijk was, was er ook verzet tegen de bouw op een goede locatie. De provincie wilde niet mee in een wijziging die meer groen toevoegde dan het aan extra bebouwing vroeg. Maar ook de UNESCO-status maakte het moeilijk om een verblijf te vinden voor de ouders van doodzieke kinderen. Er werden plekken aangedragen op het USP die slechts per shuttlebus of tientallen minuten lopen over meerdere wegen bereikbaar waren. Voor D66 Utrecht waren die nooit een optie.

Belang kinderen en ouders

Schreuder: “Het gebrek aan politieke wil heeft me herhaaldelijk verbaasd en teleurgesteld. Met name dat fracties in de raad én staten goede opties wilde afwijzen zonder zekere alternatieve oplossing. Voor D66 Utrecht was het belang van de kinderen en hun ouders doorslaggevend. We hebben het er niet bij laten zitten, en daar ben ik blij om. De locatie die we het liefst wilden hebben, pal tegen het Prinses Máxima Centrum, heeft het niet gered. Maar het nieuwe, grotere, Ronald McDonald Huiskrijgt een veilig bereikbare plek, vlak bij de ziekenhuizen. D66 Utrecht is blij met zekerheid op het gegarandeerde voortbestaan van deze onmisbare instelling.”