Ruimte voor energie en wonen in Rijnenburg

D66 wil dat er duurzame energie en woningbouw in Rijnenburg komen. Deze combinatie lijkt in de toekomst mogelijk in het voorstel dat het Utrechtse college vandaag naar buiten bracht. Raadslid Maarten Koning: “De crisis op de Utrechtse woningmarkt is net zo min te negeren als de klimaatverandering. Naast ruimte voor acht windmolens en heel veel zonnepanelen, is er in de toekomst ook voldoende plek voor wel 25.000 woningen. Op deze manier heeft Rijnenburg de potentie om een nieuwe, duurzame wijk te worden met woningen, recreatiemogelijkheden en energieopwekking.”

Energielandschap

De ruimte in de polders biedt voor de regio een belangrijke stap in de energietransitie. De acht windmolens kunnen, samen met zonnepanelen, duurzame stroom voor ruim 80.000 Utrechtse huishoudens produceren. D66 stelde wel voorwaarden aan een energielandschap in Reijerscop en Rijnenburg, toen de vorige versie van het voorstel besproken werd. Maarten Koning pleitte om het midden en het zuiden van de polder Rijnenburg voor energieopwekking te schrappen zodat er ruimte komt voor mogelijke woningbouw in de toekomst. De windmolens worden hoog, dus is het belangrijk dat de slagschaduw wordt beperkt. Bovendien komen de windmolens op minimaal 800 meter van woonwijken.

Wat D66 betreft komen de windmolens en zonnepanelen er zo spoedig mogelijk. Koning: “De gemeente is geen energieproducent. Voor de realisatie van het energielandschap zijn we afhankelijk van coöperaties, grondeigenaren en energiebedrijven.”

Wonen en recreatie in Rijnenburg

Voor het oplossen van de woningnood in Utrecht wordt nu eerst naar de ruimte in woonwijken binnen de stad gekeken. Toch vindt D66 het logisch dat we deze blik verbreden. Koning: “De uitdagingen op de woningmarkt zijn te groot om niet naar Rijnenburg te kijken. Het middengebied van de polder biedt ruimte voor tienduizenden woningen.” Een besluit over woningbouw neemt de gemeenteraad bij de vaststelling van de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Om Rijnenburg tot een volwaardige wijk uit te laten groeien, moeten er voldoende voorzieningen gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatie. D66 steunt het pleidooi van de Utrechtse roeiverenigingen voor roeiwater in de toekomstige wijk. De grootste uitdaging ligt op het gebied van mobiliteit. D66 wil daarom dat ontwikkelaars bijdragen aan investeringen voor goed openbaar vervoer.