Rijk en regio nemen besluiten Ring Utrecht

Op 3 december jl. zijn er een aantal beslissingen genomen door Rijk en regio omtrent de Ring Utrecht. De A27 en A12 worden verbreed en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) wordt opgewaardeerd tot een volwaardig onderdeel van de Ring. Daarbij maakt het rijk maximaal 140 mil. euro vrij voor de aanleg van de tramverbinding naar de Uithof.

Verbreding A27

De A27 wordt aan beide kanten tot 7 stroken verbreed, ook bij de ‘Bak bij Amelisweerd’. Hierover heest grote ontevredenheid onder verschillende bewonersgroepen. D66 begrijpt dit ongenoegen. Raadslid Bram Fokke: “Het is zonde dat er door het Rijk is gekozen voor directe verbreding van de Bak, zonder eerst de alternatieven verder te onderzoeken. Dit kabinet heeft duidelijk haast.” Ook de Tweede Kamerfractie staat negatief tegenover dit plan. D66 tweede kamerlid Kees Verhoeven: “Met een lagere ontwerpsnelheid is er ruimte voor meer stroken binnen de bestaande bak.”

De A12 wordt na 2020 uitgebreid met een strook extra in beide richtingen, wat ook onder de verantwoordelijkheid van het Rijk valt.

Noordelijke Randweg Utrecht

De gemeente en provincie zullen gezamenlijk het gezag dragen voor de opwaardering van de NRU. In de 2e fase MER zullen de effecten van o.a. de maximum snelheid (80 km/u of 100 km/u op de leefbaarheid) worden meegenomen. Het rijk stelt hiervoor  140 miljoen euro beschikbaar.

Tramlijn Uithof

Tot slot zal het plan voor de aanleg van de tram naar de Uithof door dit besluit kostendekkend worden gemaakt. Fokke: ” “D66 is blij met de tegemoetkoming van het rijk voor de financiering van de tram naar de Uithof. Dat is de eerste stap in het uitwerken van een regionaal hoogwaardig OV-netwerk dat nodig is om de regio ook op termijn bereikbaar te houden.”