Open de Vechtsebanen en laat schaatsers niet in de kou staan!

Opiniestuk van Has Bakker.

“We schaatsen allemaal of we schaatsen niet. Aan polarisatie werk ik niet mee.”

Aldus eigenaar Michael van de Kuit van de Vechtsebanen in een reactie aan RTV Utrecht afgelopen maandag. Het zijn woorden die ik met verbijstering heb gelezen. Het besluit van Van de Kuit om de binnenbaan van de schaatsbaan af te sluiten voor iedereen van 18+ zorgt er juist voor dat heel veel ijsliefhebbers in de kou staan. Denk aan de ijshockeyers, curling-beoefenaars, kunstschaatsers en shorttrackers. Omdat Van de Kuit morele bezwaren heeft bij het handhaven van het coronatoegangsbewijs, maakt hij het sporten voor deze groep onmogelijk. Om vier redenen zet ik vraagtekens bij zijn handelswijze.

Ten eerste, de Vechtsebanen is een essentiële sportvoorziening in de basisinfrastructuur van Utrecht. Het is een stadsicoon en de enige ijsbaan in de regio Utrecht. Negen Utrechtse schaatsverenigingen en 20 schaatsverenigingen uit de provincie maken er gebruik van. De baan heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke functie. Het is discutabel dat de eigenaar vanwege zijn eigen, persoonlijke afkeer van het coronabeleid besluit om een sportlocatie met zo’n groot belang te sluiten. Dat getuigt niet van verantwoordelijkheidsbesef.

Ten tweede betekent de sluiting dat een groot deel van de ongeveer 500.000 mensen die jaarlijks gebruik maken van de Vechtsebanen tot nader order geen toegang heeft tot de ijssport. Sporten en bewegen bieden plezier, verbinden mensen met elkaar en zijn belangrijk voor de gezondheid. Juist in en door deze coronatijd weten we hoe belangrijk toegang tot de sport is. Met het coronatoegangsbewijs is dit op een zo veilig mogelijke manier geborgd.
 
Ten derde worden veel ijsverenigingen in grote problemen gebracht. Dit terwijl de clubs – vaak volledig gerund door amateurs – direct na aankondiging van de nieuwe maatregelen hebben aangeboden om zelf de QR-codes te scannen en toezicht te houden. Een werkwijze die bij Olympos, de studentensporthal op het Utrecht Science Park, al prima werkt. Het eerdere argument van de eigenaar dat handhaving praktisch niet uit te voeren is, is hiermee van de baan. Het is vooral een kwestie van ‘niet willen’, in plaats van ‘niet kunnen’.
 
Ten slotte hebben de Vechtsebanen – naast de reguliere gemeentelijk subsidie die het al kreeg – tijdens de coronacrisis een bijdrage van 300.000 euro ontvangen om open te kunnen blijven. Als voorwaarde voor deze noodsteun gold: “Zolang de richtlijnen rondom corona het toestaan, zal de Vechtsebanen er alles aan doen om open te blijven en schaatsen mogelijk te maken.” De handelswijze van de eigenaar geeft wat mij betreft de gemeente titel om nu ferm op te treden. Het stelt de gemeenteraad ook voor de vraag hoe betrouwbaar de eigenaar is in het nakomen van afspraken over het ontvangen van gemeenschapsgeld.
 
Utrecht, zorg goed voor elkaar. Dat is sinds het uitbreken van de coronacrisis het motto dat overal in de stad te zien is. Als Van de Kuit de uitspraak daadwerkelijk meent dat hij aan polarisatie niet mee wil doen, laat hem dan leiderschap tonen en goed zorgen voor al die mensen die graag in de ijshal willen sporten. De koers die hij tot op heden vaart, frustreert velen en dupeert ijsliefhebbers sportief én financieel. Dat is toch niet de motivatie waarom hij ooit eigenaar van de Vechtsebanen wilde worden?