Op weg naar een aardgasvrije toekomst

De komende 30 jaar moeten we onze huizen en wijken op een andere manier verwarmen. D66 wil van het gas af en kiest voor duurzame energie. Raadslid Jelmer Schreuder: “Vele decennia hebben we gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen: ‘gratis’ energie uit de grond. Dat klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Ondertussen weten we dat we daarmee onze aarde ontzettend hebben beschadigd.” Daarom is een Klimaatakkoord gesloten. De Utrechtse Transitievisie Warmte is het plan om in Utrecht gebouwen duurzaam te gaan verwarmen. Warmtenetten spelen daarin onvermijdelijk een grote rol, maar hoe zorgen we dat Utrechters daar ook zelf keuzes over kunnen maken?

Publieke waarden

In Utrecht stellen we publieke waarden als voorwaarde voor de aanleg en uitbreiding van warmtenetten. Utrechters willen een net dat duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar en transparant is. D66 vraagt zich, in debat met het college, af hoe de publieke waarden gaan worden vastgelegd. Alhoewel duurzaamheid wel is vastgelegd voor warmtenetten, mist het terugdringen van CO2-uitstoot als criterium bij de verdere uitwerking van deze Warmtevisie. Schreuder: “Bovendien hebben we nu al een warmtenet dat niet voldoet aan publieke waarden zoals duurzaamheid en transparantie. D66 wil van de wethouder weten of ze de publieke waarden daar ook op wil toepassen”.

Beurskwartier

In het Beurskwartier komt een van de meest geavanceerde warmtenetwerken die in de huidige tijd mogelijk is. D66 is trots dat dit in Utrecht komt en verwelkomt dit plan dan ook. We blijven kritisch kijken naar keuzevrijheid, transparantie en betrouwbaarheid.

Energie uit de stad

Een belangrijk punt voor D66 is initiatief uit de stad. Schreuder: “Van buurtcoöperaties tot verenigingen van eigenaren zien we dat mensen op zoek zijn naar een optimale oplossing voor hun huizen.” De gemeente neemt nu een duidelijke regierol over het geheel, maar D66 ziet graag dat er nog meer ruimte en ondersteuning komt voor eigen initiatief. Laten we stimuleren om vaker kleinschalig te beginnen zodat het groot kan groeien. Daarbij zouden digitale marktpleinen een rol kunnen spelen, suggereert D66. Zij maken het voor bewoners makkelijk om betrouwbare bedrijven te vinden die hen kunnen helpen met de techniek. Zo kunnen buren samenwerken om een eigen warmteplan te realiseren.