Leg gemeentedaken vol met zonnepanelen!

D66 wil dat de gemeente zonnepanelen op gemeentedaken blijft leggen. Ook als het Rijk hier geen subsidie voor geeft. D66-raadslid Matthijs Sienot: ‘We hopen nog steeds dat het lukt om subsidie te krijgen, maar als dat niet zo is willen wij dat de gemeente zelf in zonnepanelen investeert. De CO2-uitstoot moet omlaag.’

Klimaatneutraal

De stimuleringsregeling duurzame energie (SDE) van het Rijk voor was afgelopen jaar telkens snel uitgeput en de gemeente Utrecht greep mis. Sienot: ‘In de gemeentebegroting is geld beschikbaar. Ik wil dat opzij leggen om Utrecht klimaatneutraal te maken als we geen subsidie krijgen van het Rijk. Natuurlijk hopen wij op een bijdrage, maar als dat niet zo is vind ik dit als nog een goede investering.  De zonnepanelen verdienen zichzelf terug, want de energielasten van de gemeente gaan omlaag.’

Subsidie

Utrecht greep al eerder mis op de subsidie voor zonnepanelen. Ook andere duurzame energieinitiatieven uit de stad kregen niets. Dat kwam omdat de subsidie vooral werd toegekend aan projecten die duurzame energie kunnen produceren tegen het laagste bedrag, zoals kolencentrales die houtsnippers bijstoken. Door deze enorme projecten was de pot bovendien snel leeg. Sienot: Dit doet geen recht aan een duurzame toekomst. Daar hebben we een mix van duurzame energiesoorten voor nodig. Kolencentrales op houtsnippers zijn echt niet toekomstbestendig. Daarom hebben wij het college al eerder opgeroepen om te gaan lobbyen bij het Rijk voor een echt duurzame subsidie.’