Fractieupdate Februari

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari stonden tal van onderwerpen centraal: er werd bijvoorbeeld gedebatteerd over het Lombokplein en Berdien had haar maidenspeech. Daarnaast zat Joost afgelopen week bij Bingo FM om onze mening te geven over het gepresenteerde alternatief voor het tracé besluit van de A27.

Vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig

Afgelopen raadsvergadering, donderdag 2 februari, mocht Berdien haar inbreng en maidenspeech doen over de vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs. Sinds augustus 2021 moeten scholen expliciet benoemen dat deze bijdrage vrijwillig is zodat hij bij ouders geen twijfel over bestaat. Hoewel de wet al anderhalf jaar bestaat, blijkt uit onderzoek van de Gemeente dat niet alle Utrechtse scholen zich daaraan houden. Niet alle ouders kunnen de vrijwillige bijdrage betalen en sommige scholen kunnen de gaten die daardoor ontstaan niet opvullen. Daardoor ontstaan er toenemende verschillen tussen wat de scholen kunnen aanbieden aan buitenschoolse activiteiten en uitjes. Scholen die een hoge ouderbijdrage vragen worden daarmee minder toegankelijk voor kinderen die ouders hebben met een kleine portemonnee. Berdien: “Er mag geen twijfel zijn over de koers van Utrecht, waarbij een rijke schooltijd toegankelijk moet zijn voor ieder kind, ongeacht de portemonnee van je ouders.” Daarom heeft D66 samen met andere partijen twee voorstellen gedaan om in gesprek te gaan met scholen over de toegankelijkheid en hoogte van de bijdrages, maar ook om in samenwerking met de scholen te kijken naar een solidariteitsfonds. “Het is belangrijk dat we dit de scholen niet opleggen, maar dat we samen ervoor zorgen dat geen enkel Utrechts kind buiten de boot valt,” aldus Berdien. Een fragment van deze speech kan je hier terugkijken.

Lombokplein

Tijdens dezelfde raadsvergadering werd er ook gesproken over de plannen voor het Westplein. Has: “Dat gebied gaat de komende 10 jaar opnieuw ontwikkeld worden tot het Lombokplein. Minder asfalt, minder auto’s en meer ruimte voor de fiets. Er komen zo’n 300 bomen en 400 woningen, in verschillende prijsklassen en grootten. Als klap op de vuurpijl wordt het water vanaf de Munt doorgetrokken naar de Catharijnesingel, waardoor Utrecht weer eens stukje luchtiger, groener en mooier wordt.” In dat gebied staat ook Hotel Park Plaza dat nu niet bij de plannen wordt betrokken. Dit terwijl in 2036 de erfpacht afloopt. Daarom heeft D66 een voorstel ingediend om nu al te onderzoeken naar mogelijke invullingen van dit gebied. Has: “We hoeven het gebied nu niet in te vullen, maar wel alvast nadenken over de mogelijkheden en kansen. Zodat straks Utrechters meer ruimte hebben om te genieten van de stad.” In de totstandkoming van zijn werkte Has nauw samen met onze D66-werkgroep Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Het voorstel werd met ruime meerderheid aangenomen.

Alternatief verbreding A27

Verder werd de afgelopen week het alternatief voor de verbreding van de A27 gepresenteerd. Iets waar D66 fel tegen is en al jaren tegen strijdt. De discussie loopt al jaren en de wereld is veranderd. Corona, klimaatverandering en een andere blik op duurzame verstedelijking maken het originele verbredingsplan ontzettend duur en onnodig. Het zijn extra redenen dat de verbreding onzinnig zou zijn. Joost: “Meer asfalt betekent meer verkeer. Onderzoek toont aan dat we na de verbreding binnen no time het zelfde probleem hebben. We moeten fundamenteel anders gaan kijken naar hoe we mobiliteit inrichten en naar hoe we onszelf verplaatsen binnen Utrecht en in Nederland.” Het plan van onze stad en de regio zet in op drie pijlers: verbreding binnen de bestaande snelwegbak, een lagere maximumsnelheid en investering in OV en andere routes. Joost: “D66 blijft op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau strijden tegen de verbreding. De verkiezingen komen eraan en dit is de uitgelezen kans om onze stem te laten horen tegen de verbreding!”

De campagne voor de provinciale statenverkiezingen is inmiddels in volle gang. Verschillende D66 wijkteams gaan de komende weken de deuren langs om in gesprek te gaan met Utrechters. Mocht je een keer een avond mee willen helpen, neem dat contact op met Marieke Wijnands, bestuurslid campagne.