Energieplan: Op naar een klimaatneutraal Utrecht!

Utrecht zal in 2030 grotendeels klimaatneutraal zijn. De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met het Energieplan. Het plan is een pakket met maatregelen om op een schone en duurzame manier met energie om te gaan. D66-raadslid Sienot: ‘We gaan nu samen met de stad meters maken, een klimaatneutraal Utrecht ligt binnen handbereik!’

Utrecht maken we samen

Het energieplan is opgesteld door inwoners en bedrijven. 165 Utrechters namen deel aan drie stadsgesprekken over duurzame energie. Zij praatten over oplossingen voor een klimaatneutraal Utrecht. Sienot: ‘Onze eigen inwoners vragen om klimaatactie en hiermee maken we ook een belofte uit ons verkiezingsprogramma waar.’

Klimaatacties

In het Energieplan staan maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken, bijvoorbeeld door in te zetten op energieneutrale woningen en zonnepanelen. De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijfsleven, het Rijk en woningbouwcorporaties. Sienot: ‘De partners met wie we samenwerken zijn ambitieus, dat geeft vertrouwen dat we met z’n allen de schouders eronder zetten. Neem bijvoorbeeld woningbouwcorporatie Portaal, zij willen 1000 energieneutrale woningen bouwen in de komende vier jaar.’

Monitoren

D66 wil het Energieplan goed monitoren. Sienot: ‘Ik wil precies weten wat werkt en wat niet werkt. Daarom vraag ik de wethouder om snel met de eerste rapporten te komen.’ De wethouder heeft toegezegd de gemeenteraad jaarlijks te informeren. Het eerste rapport komt voor de zomer naar de raad.