Energie en woningen in Rijnenburg

D66 wil dat in de polder Rijnenburg duurzame energie wordt opgewekt en dat er broodnodige woningen worden gebouwd. Raadslid Maarten Koning: “Utrecht moet een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Daar is bijna iedereen het wel over eens. Maar we moeten ook duizenden woningen bouwen. De crisis op de woningmarkt is in Utrecht op z’n hevigst. Heel veel Utrechters kunnen geen geschikt huis vinden. Rijnenburg biedt de ruimte om duurzame energie voor de stad op te wekken, en om duizenden woningen te bouwen. Dat is onze inzet.”

Ruimte voor woningen

De discussie over de polder Rijnenburg is niet nieuw. Al vele jaren wordt gesproken of er in de groene polder energie en woningen moeten komen. De discussie gaat wat D66 betreft te vaak over de tegenstelling tussen beide wensen. Koning: “We moeten kiezen voor het redelijke midden. De ruimte die we in de stad hebben is nu eenmaal schaars. Met de duurzame opwekking van energie nemen we als stad verantwoordelijkheid in het tegengaan van klimaatverandering. En door duizenden woningen te bouwen leveren we een oplossing voor een groot probleem in de regio Utrecht.”

Utrecht zet in op binnenstedelijk bouwen. Er is nog ruimte in de stad zoals de Merwedekanaalzone. Op termijn is vanwege de hoge woningnood ook Rijnenburg aan de beurt. D66 wil daarom een uitgewerkt plan voor de ruimte voor woningen met een goede bereikbaarheid en voorzieningen. Rijnenburg kan een nieuwe duurzame wijk worden. Bovendien wil D66, net als Utrechtse roeiverenigingen, dat er een roeibaan komt in Rijnenburg in combinatie met aquathermie. Koning: “Zo wil D66 duurzame energie-opwekking, woningbouw en recreatie combineren in Rijnenburg. En bouwen we verder aan het Utrecht van de toekomst!”

Keuze voor energielandschap

D66 wil dat de opwekking van duurzame energie in Rijnenburg genoeg capaciteit heeft om 70.000 Utrechtse huishoudens van schone energie te voorzien. Het is belangrijk dat hinder van de windmolens minimaal is. Koning: “Wij willen slagschaduw tot een minimum beperken door bijvoorbeeld bewoners de kans te geven windmolens stil te zetten. Alle voorstellen voor energie zullen we met deze blik bekijken.”