D66 blij met nieuwe kansen voor cultuur en creatieve broedplaatsen

D66 is blij dat Utrecht meer cultuur in de stad mogelijk maakt. Donderdag heeft de raad twee fondsen ingesteld die cultureel ondernemerschap en creatieve broedplaatsen in de stad de ruimte geven.

Utrechtse Cultuurlening

Het eerste fonds staat bekend als de Utrechtse cultuurlening. Het gaat om een fonds dat bedoeld is om kleine leningen bereikbaar te maken voor initiatieven die daarvoor bij een bank niet in aanmerking komen. Het is een samenwerking tussen de gemeente, de provincie, Cultuur-Ondernemen en het kfHeinfonds. D66-raadslid Aline Knip: “Het is een breed gedragen wens van de raad om culturele ondernemers meer ruimte te geven. Deze innovatieve samenwerking maakt een nog aantrekkelijker cultureel klimaat in Utrecht mogelijk. Omdat het om een lening gaat, verdient deze investering zich bovendien dubbel en dwars terug!”  

Fonds Creatieve broedplaatsen

Het tweede fonds is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen in de stad. Creatieve industrie, met name gaming, is een belangrijke economische groeisector die in de regio Utrecht sterk vertegenwoordigd is. Met dit garantstellingsfonds, mogelijk gemaakt door de Triodosbank in samenwerking met de gemeente, wordt het cultureel ondernemerschap nog meer gestimuleerd. “Juist creatieve broedplaatsen leveren een belangrijke bijdrage aan de stad, omdat deze zich vaak op het snijvlak van culturele, creatieve en commerciële ondernemingen bevinden. Daarvoor zijn nu ook andere culturele financieringsvormen nodig, en dit fonds kan werken als een vliegwiel ”, aldus Knip.