Coalitieonderhandelingen gaan van start!

Sinds het duidingsdebat plaatsvond op maandag 21 maart, is er door verkenner Roel van Gurp gesproken met alle partijen. Op 6 april heeft hij het verslag van de verkenning aan de Gemeenteraad gestuurd. In dit advies aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld om de onderhandelingen te starten over een coalitie met GroenLinks (9 zetels), D66 (8), PvdA (4), Student & Starter (2) en ChristenUnie (2). Deze combinatie van partijen biedt uitzicht op een progressief college waarin ruimte is voor diverse ‘politieke bloedgroepen’, en met een mooie meerderheid in de raad.

Vijf partijen

In de voorgestelde vijfpartijencoalitie ziet onze fractie goede aanknopingspunten voor samenwerking en we zijn ervan overtuigd dat veel van onze politieke idealen en drijfveren waargemaakt kunnen worden in deze mogelijke coalitie. Samenwerken met deze vijf partijen lijkt kansrijk op veel manieren: de combinatie brengt een verbreding van het politieke spectrum in een college, maar biedt ook de mogelijkheid om de ingeslagen weg voor een groene, groeiende stad verder uit te bouwen. De brief van de verkenner is hier beschikbaar. Voor onze fractie is het heel belangrijk dat al in het verkenningsverslag geëxpliciteerd is dat op de voor D66 belangrijke onderwerpen, economische zaken (‘bruis’, werkgelegenheid) en snel meer betaalbare woningen, resultaat geboekt gaat worden in deze mogelijke coalitie.

Brede coalitie

Onze fractie had als eerste voorkeur voor een brede coalitie waarbij D66 in het midden van het spectrum zou zitten, met daarbij de VVD of het CDA, om zo alle geluiden uit de stad in het stadsbestuur te kunnen vertegenwoordigen. Na meerdere rondes bleek echter dat een dergelijke combinatie niet haalbaar was, omdat dit niet de voorkeur van andere partijen had. Wij denken dat we in de voorgestelde combinatie ook onze idealen vanuit het progressieve midden kunnen realiseren.

Voortgang

De komende weken zullen in het teken staan van het informatieproces, waarin de vijf partijen zullen werken aan een coalitieakkoord. Dit proces zal geleid worden door Roel van Gurp (Eerste Kamerlid van GroenLinks), maar ook door Steven van Weyenberg (Tweede Kamerlid van D66). Wij zijn hen er zeer erkentelijk voor dat zij gezamenlijk deze taak op zich nemen. Namens D66 zullen de onderhandelingen gevoerd worden door Eelco Eerenberg (wethouder) en ondergetekende. Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van 13 april praten wij jullie graag bij.

In de komende weken zetten we ons ervoor in om de idealen van ons lokale D66 om te zetten in een sterk, progressief akkoord waarin onze democratische en liberale waarden ruimte krijgen. Voor een groene, bruisende stad met gelijke kansen voor iedereen.

Heb je vragen, suggesties, hartenkreten? Neem contact op met onze woordvoerder Iris of stuur mijzelf een berichtje.

Maarten Koning
Fractievoorzitter