Toekomst voor Amelisweerd

Beeld: D66 Utrecht

Het nieuwe kabinet is bereid een streep te zetten door de huidige verbredingsplannen van de A27 bij Amelisweerd. Al jarenlang zet D66 zich er samen met andere partijen voor in om een streep te zetten door de kap van het bos bij Amelisweerd. De regio is nu aan zet om het alternatief uit te werken.

Verbreding ook mogelijk binnen huidige snelwegbak

Al vele jaren zijn de verwoestende gevolgen van de verbreding bekend, maar nu kunnen wij kiezen voor een duurzame toekomst voor Amelisweerd. Om ons bos te beschermen voor alle Utrechters en allen die nog na ons komen. Het behoud van het natuurgebied is binnen handbereik gekomen, omdat ons regionale alternatief, een verbreding binnen de bestaande snelwegbak, mogelijk wordt gemaakt in het regeerakkoord. Door het versmallen van rijbanen in de tunnelbak bij knooppunt Lunetten, en het verlagen van de maximumsnelheid kan het aantal rijbanen worden uitgebreid.

Definitief een streep door de kap van Amelisweerd zetten

‘Dit regeerakkoord zorgt voor een nieuw perspectief voor Amelisweerd. Na jaren stilstand en een dreigende, onnodige verbreding van de A27 ligt er een groene toekomst voor ons. Ons is al bekend dat de capaciteit van de snelweg kan worden verhoogd binnen de bestaande tunnelbak. Het is goedkoper, het voorkomt onnodige bomenkap en het is net zo effectief. Daar gaan wij ons als D66 Utrecht hard voor maken. De optie die de nieuwe coalitie ons biedt is daarom zeer welkom. En zo zie je ook maar dat regeren loont. De inzet van D66 is duidelijk in dit akkoord terug te zien. Daar ben ik ongelooflijk trots op‘, aldus woordvoerder Susanne Schilderman.

Leefbaarheid en openbaar vervoer voorrang geven

Die extra middelen kunnen wat ons betreft veel beter besteed worden aan het aanleggen van extra openbaar vervoer (OV) en het verbeteren van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door betere fietsroutes naar  OV-punten aan te leggen, en door extra OV toe te voegen rondom nieuwbouwwijken zoals de Merwedekanaalzone. Ook de huidige omgeving van de A27 vraagt om een impuls. Door nu al  geluidsschermen toe te voegen zullen omwonende minder geluidsoverlast ervaren.