Algemene Afdelingsvergadering 13 december

Beeld: D66

Op woensdag 13 december vindt de de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaats.

 Tijdens de AAV zullen we onder andere de begroting 2024 en het afdelingsreglement vaststellen. Ook zijn er verkiezingen voor de functies van secretaris en algemeen bestuurslid communicatie in het afdelingsbestuur. Verderop deze pagina stellen de kandidaten zich voor.

De AAV zal plaatsvinden in het Hart van Hoograven (’t Goylaan 66H, 3525 AH Utrecht).

Aanmelden

Via de mail heb je op 13 november een aanmeldlink toegestuurd gekregen. Niet ontvangen? Stuur dan een bericht naar bestuur@d66utrecht.

Agenda

Agenda

1. Opening
2. Introductie Afdelingsprocedurecommissie (APC)
3. Bestuursmededelingen
4. Vaststellen notulen AAV 27 september 2023
5. Vaststellen Begroting 2024
6. Vaststellen afdelingsreglement
7. Verkiezingen ivm vacatures van
algemeen secretaris
algemeen bestuurslid communicatie
algemeen bestuurslid debat en activiteiten
lid kascommissie
8. Behandeling evt. ingediende moties / amendementen
9. Updates vanuit Fractie, College, Provinciale Staten, Tweede Kamer en Jonge Democraten 
10. Jaarplanning Talent en Opleiding 2024
11. Uitslag verkiezingen
12. Rondvraag
13. Aankomende activiteiten
14. Sluiting

Termijnen:
Kandidaatstellingen voor de functies van Algemeen Secretaris, Algemeen Bestuurslid Communicatie, Algemeen bestuurslid Debat en Activiteiten en Lid Kascommissie: 7 december 2023 23.59 uur
Moties en amendementen:  6 december 2023 20.59 uur
Actuele Politieke moties: 11 december 20.59 uur

Bestuursverkiezingen

Voor deze AAV zijn er een vacature voor lid van de Kascontrolecommissie en twee voor het afdelingsbestuur beschikbaar waarvoor leden zich kunnen kandideren tot uiterlijk donderdag 7 december 23.59 uur.

Algemeen Secretaris
Algemeen bestuurslid communicatie
Algemeen bestuurslid debat en activiteiten
Lid Kascontrolecommissie


De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch, niet politiek van aard. Een bestuursfunctie onbezoldigd. Meer informatie over invulling van de functie? Neem dan contact op met afdelingssecretaris Karin Akkers via [email protected].
Leden kunnen zich kandideren door uiterlijk donderdag 7 december om 23:59 een mail met motivatie (maximaal 300 woorden) + foto te sturen naar [email protected] en evt. een CV of link naar een LinkedIn profiel. Deze foto en motivatie worden gepubliceerd in het kandidatenboek. Tijdens de afdelingsvergadering op woensdag 13 december zullen de kandidaten zich kunnen presenteren. Daarna zullen de aanwezige leden door middel van een anonieme hoofdelijke stemming de kandidaat van hun keuze in het bestuur kunnen verkiezen.

Maak hier alvast kennis met de kandidaten:

Kandidaten algemeen bestuurslid debat & activiteiten

Beeld: Marlinda van der Hoff

Marlinda van der Hoff (LinkedIn):
De leden zijn het kloppend hart van de politieke vereniging, zo staat vermeld op de website van D66. Samenkomsten om over beleidsthema’s te discussiëren en de standpunten van de partij vorm te geven, zijn wat mij betreft essentieel voor deze vereniging. Hier draag ik graag aan bij; met veel enthousiasme stel ik mij kandidaat als bestuurslid debat en activiteiten!

Vanuit mijn rol leg ik graag de verbinding met o.a. medebestuursleden, werkgroepen en de Utrechtse
fractie, om onderwerpen voor D-cafés eruit te pakken die aansluiten bij wat er leeft en waarbij debat kan bijdragen aan meningsvorming (en daarmee ook aan beleid). Maar als één van de grootste en
levendigste afdelingen van het land wil ik de lat hoger leggen. Dat betekent: niet alleen (debat)avonden of D-cafés over lokale thema’s, maar óók over landelijke politieke onderwerpen.

Het moet voor D66’ers buiten “Den Haag” makkelijker worden om mee te doen en bij te dragen aan de standpunten van de partij. De sleutel ligt volgens mij in (betere) samenwerking tussen bijv. landelijke
thema-afdelingen/werkgroepen en (grotere) lokale afdelingen zoals Utrecht, bij de organisatie van D-cafés. Op die manier kunnen we interessante bijeenkomsten organiseren waarbij een grotere groep
D66-leden bereikt wordt.

Met mijn inhoudelijke en organisatorische vaardigheden ben ik iemand die goed overzicht op het geheel én de (allerkleinste) details. Handig voor bijv. logistiek en communicatie rond het organiseren
van een bijeenkomst, maar ook bij het vormgeven/structureren van inhoudelijke discussies. Dit heb ik het afgelopen jaar diverse malen laten zien. Daarnaast ben ik iemand die (ver) vooruit kijkt en denkt
en rekening houdt met toekomstige zaken bij het plannen van dingen. Hiermee denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur.

Ik kijk ernaar uit om me als bestuurslid in te zetten voor de partij en de Utrechtse afdeling, en hoop
op je steun!

Kandidaten algemeen secretaris

Beeld: Jos de Fuijk

Jos de Fuijk:
Met enthousiasme stel ik mij kandidaat voor de positie van algemeen secretaris van D66 Utrecht. Sinds ik in het najaar van 2022 actief ben geworden bij onze vereniging ben ik terechtgekomen in een
warm bad waarbij ik veel van jullie heb mogen leren kennen. De bevlogenheid en energie van onze leden werkt aanstekelijk. Dat maakt dat ik mij nu kandideer: graag draag ik in de rol van secretaris bij aan de continuïteit van onze vereniging en wil ik met frisse energie verder bouwen.

Beknopt over mij: ik ben 32 jaar, woon met mijn vriendin nu sinds enkele jaren in Utrecht en ben werkzaam bij RVO als jurist en projectleider op het gebied van stikstofregelingen. In mijn vrije tijd
ben ik onder andere muzikant en nog altijd bezig met ontdekken wat Utrecht te bieden heeft.

De rol van secretaris staat me op het lijf geschreven. Allereerst ben ik het in mijn hoedanigheid als jurist gewend te werken met procedures en termijnen. Kort gezegd is het bewaken van en tegelijkertijd zo vrij mogelijk bewegen binnen ‘de spelregels’ mijn werk.
Daarnaast ben ik het als oud-secretaris gewend te fungeren als het ‘procedureel geweten’ van een veelkoppig bestuur. Zo heb ik als secretaris van een vrijwillige reddingsbrigade zeven jaar mogen
werken aan het professionaliseren en versterken van die vereniging. Daardoor ben ik doordrongen van het feit dat een vereniging als de onze valt of staat met de vrijwillige inzet van de leden. Om die
reden wil ik mij hardmaken voor een gezonde vereniging, zowel huishoudelijk als inhoudelijk, en beschouw ik het als een uitdaging ieders betrokkenheid waar mogelijk te vergroten door onze leden
daarin te faciliteren, te verbinden en actief aan te moedigen.

In mij hebben jullie een kundige, energieke secretaris die houdt van doorpakken en met hart voor de
club aan de slag gaat.

Ik hoop op jullie vertrouwen!

Kandidaten lid Kascontrolecommissie

Beeld: Birgit Klomps

Birgit Klomps:
Hallo, ik ben Birgit Klomps, 54 jaar en ik woon samen met kat Floortje in de Dichterswijk. Ik meld me aan voor de kascontrolecommissie (KasCie) omdat ik denk dat vele handen licht werk maken, ik me heel
graag nuttig maak voor onze vereniging en ervan overtuigd ben dat het goed is om elkaar scherp te houden.

Kernwoorden die mij beschrijven zijn: analytisch, hulpvaardig, empatisch, daadkrachtig, leergierig, veerkrachtig, breed geïnteresseerd, teamkatalysator.
Mijn achtergrond qua werk en studie is dat ik afgestudeerd ben aan de faculteit Wiskunde en Informatica van de TUE, gevolgd door een
succesvolle loopbaan bij een multinationale consultancy-firma gedurende 20 jaar.
Voor de lol naast het werk Psychologie in Leiden gaan studeren,
master Neuropsychologie in Utrecht.
Door een chronische ziekte moest ik daarmee stoppen en ben ik nu al een paar jaar met arbeidsongeschiktheidspensioen.

Mijn achtergrond qua vrijwilligerswerk is dat ik bestuurslid en
penningmeester ben geweest bij een vereniging met 350 leden. Hier heb ik met veel plezier en succes de ledenadministratie en boekhouding gereorganiseerd en orde geschapen in de chaos. De vereniging zit nu financieel weer in gezond vaarwater.

Verder volg ik enthousiast cursussen Deens, kunstgeschiedenis en
architectuur. Als het lijf het toelaat wandel en fiets ik graag door onze
mooie stad. Daarnaast ben ik dol op koffie drinken, uit eten gaan met
vrienden, goede gesprekken en veel lachen. En ik ben een
gadgetliefhebber, sportfan, trotse tante en verzot op chocola.

Beeld: Pieter Groot Bramel

Pieter Groot Bramel:
Van jongs af aan heeft “geld” me geïnteresseerd. 
Zoals vele Nederlanders is sparen me met de paplepel ingegoten.
Ik baalde ervan dat ik geen economie kon kiezen naast mijn exacte vakken op de middelbare school. Tijdens mijn studietijd heb ik bij de studievereniging de rol van penningmeester voor een lustrumalmanak op me genomen en was ik regelmatig actief lid tijdens financiële vergaderingen.
Ook nu nog ben ik penningmeester van een stichting die streeft naar bewustwording van stigma’s en voor normalisering van mentale struggles. Dat maakt dat ik een balans of afrekening makkelijk tot me kan nemen en begrijpen. Het is geen rocket science tenslotte (al komen sommige loonstrookjes een heel eind). 

Uiteindelijk draait veel in een vereniging om de centen. Ik hecht er daarom grote waarde aan dat de financiën niet alleen op orde zijn, maar ook transparant en inzichtelijk voor iedereen. Met een rol als lid van de kascommissie kan ik daar invulling aan geven.

Indienen van moties, amendementen en agendapunten

Wil je graag een motie indienen? Via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let erop dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn.  

Wil je:

Een motie indienen;
Een amendement op een vergaderstuk indienen;
Een onderwerp op de agenda van de afdelingsvergadering plaatsen?
Houd dan rekening met de volgende deadlines en regels:

woensdag 6 december 23.59 uur, voor het indienen van jouw lokale motie of jouw amendement. Een motie mag niet langer zijn dan 300 woorden in totaal. Een motie moet voorzien zijn van de (digitale) handtekening (en idealiter het lidmaatschapsnummer) van (inclusief indiener) tenminste 3 stemgerechtigde leden.
Ingediende moties/amendementen met het eventuele bestuursadvies publiceren we uiterlijk zondag 3 december 2023 op de website. Dit geldt ook voor de namen van de leden die zich kandidaat hebben gesteld voor één van de vacatures.

maandag 11 december 23.59 uur, voor het indienen van ‘actuele lokaal-politieke moties’. Voor het indienen van actuele lokaal-politieke moties gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van lengte en het aantal vereiste handtekeningen als voor een gewone motie. De actualiteit wordt mede bepaald aan de hand van de vraag of uitstel van behandeling tot een volgende AAV mogelijk of wenselijk is.
Ingediende actuele moties en amendementen/moties worden met het eventuele bestuursadvies uiterlijk op dinsdag 4 december gepubliceerd op de website.

Agendapunten konden worden ingediend tot en met dinsdag 28 november 23.59 uur. De definitieve agenda wordt op 29 november gepubliceerd.
Je agendavoorstel, motie of amendement stuur je vóór de betreffende deadline per email naar [email protected]. Heb je een vraag over de procedures, dan kun je die ook via dit e-mailadres stellen.
Ben je op zoek naar andere leden die willen helpen met moties/amendementen? Stuur ons dan ook een bericht op [email protected] en we denken graag mee over hoe we je in contact kunnen brengen met andere leden.

Regels omtrent het indienen van moties en amendementen (huishoudelijk reglement)

Artikel 3.9 Moties en amendementen 
1. Behoudens het in het Huishoudelijk Reglement bepaalde ten aanzien van de jaarrekening kunnen met betrekking tot alle geagendeerde congresvoorstellen moties en/of amendementen worden ingediend. 
2. Voor publicatie van verkiezingsprogramma’s voor de Staten-Generaal en het Europees Parlement geldt een afwijkende regeling, deze is vastgelegd in artikel 3.12. 
3. Moties en amendementen kunnen worden ingediend: 
a. bij besluit van een ledenvergadering van een regio, (deel)afdeling of geregistreerde thema-afdeling. Dit besluit dient in een vergadering of na digitale stemming tot stand te zijn gekomen. Een proces-verbaal van de besluitvorming dient te worden overlegd. De opkomst tijdens deze stemming dient ten minste 4% van de stemgerechtigde leden van de betreffende regio, (deel)afdeling of geregistreerde thema-afdeling te zijn, of indien dit aantal meer is dan het aantal zoals bedoeld in sub b, ten minste het aantal zoals bedoeld in sub b te zijn. 
b. door ten minste 0,125% van de stemgerechtigde leden; 
c. het Landelijk Bestuur. Artikel 3.11 vierde lid is van overeenkomstige toepassing. De peildatum voor het aantal stemgerechtigde leden en het daaruit voortvloeiende aantal benodigde ondersteuningsverklaringen, zoals bedoeld in artikel 3.9 lid 3 sub b, wordt door de 13 Landelijke Besluitvormingscommissie vastgesteld en gepubliceerd bij het overzicht van aangenomen en verworpen congresvoorstellen, moties en amendementen, zoals bedoeld in artikel 3.19 lid 2. 
4. De moties en de amendementen dienen te worden opgesteld volgens een in het congresreglement vastgelegd model. Moties mogen niet langer zijn dan 300 woorden. De toelichting op een amendement mag niet langer zijn dan 100 woorden. 
5. Voor de indiening van amendementen op verkiezingsprogramma’s voor de StatenGeneraal of het Europees Parlement geldt een afwijkende regeling, deze is vastgelegd in artikel 3.12.
6. Moties en amendementen met betrekking tot de geagendeerde congresvoorstellen dienen uiterlijk op de in het congresreglement aangegeven tijdstippen voor het congres bij het Landelijk Bureau te worden ingediend met dien verstande dat de periode tot het indienen van de moties en de amendementen inzake congresvoorstellen als bedoeld in lid 1, uiterlijk twee weken voor de aanvang van het congres eindigt. 
7. Moties met betrekking tot algemene huishoudelijke aangelegenheden van de Partij, algemene organisatorische moties genaamd, alsmede algemene politieke moties, kunnen op de gebruikelijke wijze in de ledenvergadering aan de orde worden gesteld. De betreffende moties worden tijdens de algemene ledenvergadering bij dit agendapunt behandeld. Moties of resoluties die bij aanname als gevolg hebben dat een begrotingspost wordt overschreden dienen vergezeld te gaan van een amendement op de begroting dan wel een voorstel tot wijziging van de begroting. 
8. Moties die naar het oordeel van de Besluitvormingscommissie de strekking van een amendement hebben, worden als amendement in behandeling genomen. Zo nodig geeft zij de indieners de gelegenheid om hun voorstel te herformuleren binnen een door de commissie te stellen termijn. Voorstellen om agendapunten te schrappen zijn buiten de orde. 
9. Het Landelijk Bestuur heeft de bevoegdheid aangenomen amendementen, die qua taal en stijl niet passen binnen de tekst van een politiek congresvoorstel, aan te passen zonder dat de inhoud gewijzigd wordt. Het Landelijk Bestuur heeft voorts de opdracht om de volgens dit reglement niet-amendeerbare tekstdelen van het verkiezingsprogramma aan te passen op basis van de besluitvorming door het congres voor de aldus aangepaste tekst. Deze bevoegdheid kan het Landelijk Bestuur mandateren aan de landelijke programmacommissie. 
10. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.16, tweede lid, heeft het Landelijk Bestuur het recht om naar aanleiding van ingediende moties en amendementen wijzigingsvoorstellen ten aanzien van congresvoorstellen, moties, amendementen, waaronder begrepen amendementen op ingediende moties, in te dienen. Het draagt er zorg voor dat deze voorstellen in een congresboek zijn opgenomen. 
11. De Besluitvormingscommissie kan besluiten de bespreking van algemene politieke moties te doen door middel van deelsessies. Deze werkwijze wordt dan vermeld in het congresreglement. 
12. De wijze van behandeling geschiedt conform artikel 3.17 waarbij: a. de congresvoorzitters optreden als sessiesvoorzitters, danwel sessievoorzitters aanwijzen; b. de besluitvormingscommissie een afvaardiging per sessie stuurt; 
13. Na bespreking van de betreffende motie zal de sessievoorzitter de motie in stemming brengen. a. Indien de motie door meer dan 70% van de aanwezigen wordt gesteund, dan wordt aan de plenaire vergadering voorgesteld deze motie zonder verdere behandeling in stemming te brengen; b. Indien de motie door minder dan 30% van de aanwezigen wordt gesteund, dan wordt aan de plenaire vergadering voorgesteld deze motie zonder verdere behandeling in stemming te brengen; c. Indien meer dan 30% maar minder dan 70% van de aanwezigen de motie steunt, dan zal de motie in de plenaire sessie behandeld worden, voordat deze in stemming wordt gebracht. 
14. Het Landelijk Bestuur kan, beargumenteerd, voorstellen om een motie in de plenaire sessie alsnog te behandelen. 
15. De Besluitvormingscommissie kan beargumenteerd, in overleg met het Landelijk Bestuur, besluiten om bepaalde voorstellen, moties en/of amendementen digitaal in stemming te brengen. Zij beargumenteren de reden in het Congresreglement en vermelden hier tevens om welke voorstellen, moties en/of amendementen dit gaat. Nadere regels over deze digitale stemming worden in het congresreglement vermeld. 
Artikel 3.10 Actuele politieke moties 
1. Moties, die betrekking hebben op actuele politieke situaties zoals gedefinieerd in artikel 1.1, lid 4 sub a, kunnen op elk congres worden ingediend op een in het congresreglement bepaald tijdstip. De onderbouwing voor beide criteria dient door de indiener te worden aangedragen in de overwegingen van de motie. De Besluitvormingscommissie besluit of aan deze voorwaarden is voldaan. Zo nee, dan bericht zij binnen één dag na sluiting van de indieningstermijn de indieners. Deze hebben één dag om tegen dit besluit in beroep te gaan, waarna het Geschillencollege binnen twee dagen uitspraak dient te doen. 
2. Een actuele politieke motie dient te worden ondersteund door tenminste vijftien stemgerechtigde leden van de Partij of te zijn aangenomen door een afdelings- of regionale ledenvergadering. 
3. De Besluitvormingscommissie verifieert of aan de in het eerste en tweede lid genoemde voorwaarden is voldaan en stelt het congres in kennis van de correct ingediende moties. 
4. Over geagendeerde congresvoorstellen kunnen geen actuele politieke moties worden ingediend. 5. Indien tijdens het congres door of vanwege het Landelijk Bestuur deelbijeenkomsten worden georganiseerd kunnen naar aanleiding van het aldaar besprokene politieke moties worden ingediend. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.