Vacature Algemeen secretaris

We zijn op zoek naar een algemeen secretaris voor het afdelingsbestuur van D66 Utrecht. De verkiezingen vinden plaats tijdens de algemene afdelingsvergadering van 13 december. Heb je interesse in deze functie lees dan de onderstaande vacaturetekst. Vragen neem dan contact op met Algemeen Secretaris Karin Akkers: [email protected]

Functieomschrijving

De functie van algemeen secretaris binnen één van de grootste afdelingen van het land biedt veel interessante en uitdagende mogelijkheden. Je bent goed zichtbaar, leert in korte tijd de afdeling en de partij kennen, draagt verantwoordelijkheid voor je eigen deelgebieden en kunt jezelf bewijzen op veel verschillende vlakken. D66 Utrecht is een jonge, levendige afdeling met een sterke reputatie binnen D66. Zowel binnen als buiten het bestuur is er veel ruimte, vrijheid en waardering voor het opzetten van nieuwe initiatieven.

Het bestuur is verantwoordelijk voor onder meer het organiseren van activiteiten rondom debat, training en campagne. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling in al haar facetten.

De algemeen secretaris is het ‘procedurele geweten’ van het bestuur. Als secretaris heb je een centrale functie binnen de afdeling met veel contact met de leden, fractie, regio en landelijk bureau en zorg je dat alle vragen snel en duidelijk op de juiste plek terecht komen. Je maakt ook de korte- en lange termijnagenda van de afdeling en maakt in overleg met de fractie hiertoe een jaarplanning. Daarnaast zorg je dat de juiste onderwerpen op het juiste tijdstip voorbereid en opgepakt worden. Hiervoor organiseer je bestuursvergaderingen waarbij je zorgt voor de verslaglegging en actiepunten. Samen met de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester en in overleg met de afdelingsprocedurecommissie (APC) organiseer je de afdelingsvergaderingen.
Met het algemeen bestuurslid communicatie zorg je voor tijdige bekendmaking van de agenda, procedures en deadlines. Je legt tijdens de vergadering de genomen besluiten vast. De secretaris is een sparringpartner voor de voorzitter en ondersteunt deze waar nodig.

De uitdaging voor het komende jaar is het toewerken naar succesvolle Europese verkiezingen in 2024. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functie-specifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in en helpen we elkaar waar nodig.In de periode 2024-2027 vallen de gemeenteraadsverkiezingen. De belangrijkste verkiezingen voor een lokale afdeling. De algemeen secretaris speelt hierin een belangrijke rol samen met de afdelingsverkiezingscommissie (AVC).

Competenties
Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

  • Besluitvaardig
  • Leergierig
  • Netwerkgericht: teamspeler
  • Resultaatgericht: bereid tot compromissen
  • Politiek sensitief
  • Conceptueel en beleidsmatig: gericht op de lange termijn
  • Flexibel: circa 10 uur per week beschikbaar voor werkzaamheden voor de vereniging (indelen naar eigen inzicht)
  • Professioneel: professionele instelling en gericht op professionalisering
  • Gemotiveerd: hart voor de vereniging

Kandidaatstelling

De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch, niet politiek van aard. Een bestuursfunctie is onbezoldigd.

Je kunt je kandideren door uiterlijk 7 december 23.59 uur een mail met motivatie (maximaal 300 woorden) + foto te sturen naar [email protected]. Deze foto en motivatie zullen we op  gebruiken om via een ledenmail en via de website de kandidaten voor te stellen aan de leden. Tijdens de afdelingsvergadering op 13 december 2023 kunnen de kandidaten zich presenteren. Daarna verkiezen de aanwezige leden door middel van hoofdelijke stemming de kandidaat van hun keuze.

Meer informatie
Als je interesse hebt in deze bestuursfunctie, neem dan contact op met afdelingssecretaris Karin Akkers (secretaris@d66utrecht, 06-53611962).