Vacature Bestuurslid Communicatie

We zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid communicatie voor het afdelingsbestuur van D66 Utrecht. De verkiezingen vinden plaats tijdens de algemene afdelingsvergadering van 13 december. Heb je interesse in deze functie lees dan de onderstaande vacaturetekst. Vragen neem dan contact op met Voorzitter Anita Schmale: [email protected]

Functieomschrijving

Algemeen bestuurslid: communicatie
D66 Utrecht zoekt een nieuw bestuurslid communicatie. Deze functie zal verkozen worden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van 13 december 2023
NB: Overal waar ‘zij’ of ‘ze’ staat kan ook ‘hij’ gelezen worden.

Het bestuurslid communicatie beschikt over organisatorisch talent. Zij heeft aantoonbare ervaring of affiniteit met communicatie en marketing en is creatief. Voor vrijwel elke activiteit is publiciteit noodzakelijk. Het bestuurslid is de schakel in de interne én externe communicatieketen en heeft idealiter ervaring met het leiden van een team. Het bestuurslid werkt namelijk samen met het communicatieteam. Dit zijn leden die meewerken aan de communicatie van D66 Utrecht.

Als bestuurslid communicatie draag je zorg voor de social mediakanalen van D66 Utrecht, het vullen en onderhouden van de website(s) en het regelmatig versturen van de nieuwsbrief. Als bestuurslid communicatie is zij deel van het campagneteam, en werkt zij nauw samen met het bestuurslid campagne en de afdelingssecretaris. De uitdaging voor de komende jaren is het verder uitbouwen van de permanente campagne en de campagnes voor de Verkiezingen Europees Parlement 2024. 

Taken en verantwoordelijkheden
Alle interne en externe communicatie: inhoud, (huis)stijl, opbouw, vorm, passend bij de doelgroep;

 • Vullen en onderhouden van de website van D66 Utrecht;
 • Regelmatig verzenden de (leden)nieuwsbrief;
 • Onderhouden van de social mediakanalen van D66 Utrecht;
 • Optimaliseren de effectiviteit van de communicatie;
 • Pro-actief kansen signaleren voor verenigings- en campagnecommunicatie;
 • Meedenken met de bestuursleden over communicatie;
 • Aansturen van het communicatieteam.


Competenties
Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen. Daarnaast het zien van communicatiekansen en deze pro-actief aankaarten.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Het bestuur van D66 Utrecht

Een bestuursfunctie binnen één van de grootste afdelingen van het land biedt veel interessante en uitdagende mogelijkheden. Je bent goed zichtbaar, leert in korte tijd de afdeling en de partij kennen, draagt verantwoordelijkheid voor je eigen deelgebieden en kunt jezelf bewijzen op veel verschillende vlakken. D66 Utrecht is een jonge, levendige afdeling met een sterke reputatie binnen D66. Zowel binnen als buiten het bestuur is er veel ruimte, vrijheid en waardering voor het opzetten van nieuwe initiatieven.
Het bestuur is verantwoordelijk voor onder meer het organiseren van activiteiten rondom debat, training en campagne. Het doel daarvan is ter ondersteuning van de fractie en het toewerken naar een succesvolle volgende gemeenteraadsverkiezing. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling in al haar facetten. De rol van het bestuur is dus vooral strategisch en organisatorisch, niet politiek van aard.

Voor bestuursfuncties in het algemeen geldt dat de ideale kandidaat:

 • Gericht is op samenwerken en aansturen
 • Gericht is op professionalisering
 • Beschikt over flexibiliteit: geen 9 tot 5 mentaliteit
 • Netwerkgericht is
 • Gemotiveerd en beschikbaar is om aanwezig te zijn bij veel activiteiten

Kandidaatstelling

Het algemeen bestuurslid Communicatie wordt in functie verkozen. De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bscestuurslid is 6 jaar. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategih, niet politiek van aard. Een bestuursfunctie is onbezoldigd. De functie vraagt ongeveer 10 uur per week en in campagnetijd ongeveer 15 uur per week. De functie vereist ook een enige mate van flexibiliteit in de beschikbaarheid voor ad-hoc werkzaamheden. 

Meer informatie over invulling van de functie? Neem contact op met voorzitter Anita Schmale via [email protected]

Je kunt je kandideren door uiterlijk 7 december 2023 23.59 uur een mail met motivatie (maximaal 300 woorden) + foto te sturen naar [email protected] en evt. een CV of link naar een LinkedIn profiel. Deze foto en motivatie zullen we op 8 december 2023 gebruiken om op onze website de kandidaten voor te stellen aan de leden. Tijdens de afdelingsvergadering op 13 december 2023 zullen de kandidaten zich kunnen presenteren. Daarna zullen de aanwezige leden door middel van een anonieme hoofdelijke stemming de kandidaat van hun keuze in het bestuur kunnen verkiezen.