Wethouders
2022-2026

We zijn trots dat we wederom twee sterke D66 wethouders mogen voordragen.
De wethouders worden vanavond voorgesteld, en donderdag 2 juni geïnstalleerd.

Beeld: Saskia Moerman

Marcelle Hendrickx

Met Marcelle dragen we als fractie een stevige bestuurder voor die haar strepen als wethouder zowel nationaal als lokaal ruimschoots heeft verdiend. Zij mag namens onze partij majeure thema’s voortzetten waarbij ze de afgelopen jaren de contouren heeft neergezet. Zo houden we de koers vast en kunnen we direct door met de uitvoering.
Marcelle gaat aan de slag met de onderwerpen Gezondheid (volksgezondheid, GGD en verslavingszorg), Passende ondersteuning en Zorg (jeugdzorg, WMO, toegang, beschermd wonen, maatschappelijke opvang), Ouderen, Cultuur (inclusief immaterieel erfgoed en bibliotheken), Europa & Internationaal en mondiale bewustwording.
Marcelle is een persoon gericht op professionaliteit, kwaliteit en voortvarendheid. Daarnaast heeft zij oog voor de individuele inwoner, is aanspreekbaar en benaderbaar. Zij zal daardoor Tilburg ook in deze periode weer een stap verder brengen volgens de opgaves binnen het akkoord. Onze Fractie wenst Marcelle veel succes.

Bas van der Pol

Bas begint aan zijn tweede periode als wethouder, nadat hij in 2021 tot het college is toegetreden als vervanger van Berend de Vries. In dat jaar heeft hij laten zien dat hij met veel enthousiasme en kennis de onderwerpen heeft eigen gemaakt.
De portefeuille van Bas bestaat uit de onderwerpen Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening, Ruimtelijke projecten en Gebiedsontwikkeling, Circulaire Economie, Bedrijventerreinen, Internationale acquisitie, Erfgoed en Monumenten, Omgevingskwaliteit en Omgevingsvisie.
Bas heeft in het afgelopen jaar laten zien een wethouder te zijn die met een duidelijke visie complexe ruimtelijke en economische vraagstukken tot een succes weet te maken. Daarnaast heeft hij een goed oog voor kwaliteit van de bebouwde omgeving. Zijn inzet wordt gewaardeerd en beloond, graag zien wij hem zijn visie voortzetten. We brengen de Tilburger thuis en wensen hem veel succes.