Gemeenteraad

De Tilburgse gemeenteraad vergadert eens in de vier weken.

Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune, maar via de livestream meekijken en terugkijken is ook mogelijk.