Samen op weg naar een duurzame toekomst

Vandaag presenteert D66 Tiel haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 -16 maart. U vindt het hier. Meer informatie over onze kandidaat-raadsleden leest u hier.

Tempo maken

Onze samenleving verandert steeds sneller en D66 speelt daar op in. Zo staan er maar liefst 15 speerpunten in het nieuwe partijprogramma. Naast bekende onderwerpen als onderwijs, klimaat en cultuur, zet de partij vooral in op samenwerking, openheid en nieuw bestuur. En D66 wil tempo maken, schouders eronder voor Tiel: de openbare ruimte moet snel schoner en mooier, een betere plek voor de zaterdagmarkt, de wijk Passewaaij moet snel ontsloten, de woningbouw kan extra aandacht krijgen en de partij wil een nieuwe bestuurscultuur vormgeven.

Inbreng inwoners

De inwoners moeten veel meer en eenvoudiger inbreng krijgen. Geen overleg in beslotenheid en geen ingewikkelde toestanden met lastige onderwerpen, zoals de migrantenhuisvesting of het verplaatsen van de coffeeshops, maar open met de inwoners in gesprek en samen op zoek naar passende oplossingen.
D66 heeft haar best gedaan de plannen en ideeën voor u in beeld te brengen, maar daarmee begint het werk van de commissie- en raadsleden pas. Bij veel onderwerpen kunt u iets lezen over het betrekken van inwoners. We werken graag samen met u aan plannen voor onze gemeente… U bent dus ook aan zet!

Mobiel stemmen

D66 heeft gepleit voor een mobiel stemlokaal op 16 maart. We zien u graag op een van de stemlocaties, want wie stemt, telt mee!