Hoe een dode kip een politieke speelbal werd

Vrijdag 21 oktober stond dit artikel in De Gelderlander, naar aanleiding van een discussie over een mede door ons ingediende motie tijdens de Gemeenteraadsvergadering van woensdag 19 oktober.

We vinden het ontzettend jammer dat onze motie, die we samen met CDA Tiel, Lokaal Liberaal Tiel, Christenunie Buren Tiel en Forum voor Democratie Tiel indienden, niet is aangenomen door de gemeenteraad. De motie verzocht het college om het gesprek te voeren met het bestuur van het Hertenkamp, met hen te zoeken naar oplossingen voor geleden schade en een voorstel te doen in de Begrotingsraad 9 november. Ondanks meerdere handreikingen vanuit de indieners, bleef de coalitie tegen de motie. Wij vinden het jammer dat we niet de handen op elkaar hebben gekregen en dat de coalitie krampachtig tegen de motie bleef. 

Geen steun van de coalitie

De motie werd weggestemd door de coalitiepartijen om uiteenlopende redenen waar het artikel verder op ingaat. Het college voert al gesprekken met het bestuur van het Hertenkamp, maar ‘even’ vragen wat de kosten zijn, zou een te zwaar verzoek zijn en dat initiatief moest het bestuur van het Hertenkamp nemen. De gesprekken lopen toch al? Bovendien bleek na een kort gesprekje met de krant al duidelijk dat het Hertenkamp al geholpen is met 5000 euro. 

We zullen als gezamenlijke indieners van de motie op 19 oktober dat bedrag gebruiken als vertrekpunt voor een nieuwe motie die we willen indienen tijdens de Begrotingsraad op 9 november.

Hertenkamp belangrijk voor veel Tielenaren

We vinden echt dat het Hertenkamp, dat zo belangrijk is voor zowel de kleinste Tielenaren als de mensen die er werken en voor veel van onze inwoners bijzonder is, geholpen moet worden. De lokale politiek moet daarom niet afwachten, maar in actie komen!
 
Het artikel van de Gelderlander vind je hier Hertenkamp Tiel heeft 5000 euro nodig voor nieuwe dieren: ‘Voor een gewone raskip betaal je nu 35 euro’

De tekst van de motie vind je hier Document Tiel – Motie Hertenkamp verworpen.pdf – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)