Blijf het ophalen van oud papier door verenigingen ondersteunen!

Op dit moment ontvangen maar liefst ACHT Tielse verenigingen een bijdrage voor het ophalen van oud papier. D66 Tiel vindt dat dat zo moet blijven, want ze kunnen dat geld goed gebruiken!

Belang van Verenigingen

Afgelopen week heeft D66 Tiel tijdens de besluit-voorbereidende commissie haar steun uitgesproken om het oud papier door verenigingen uit Tiel te laten blijven ophalen. Op dit moment ontvangen maar liefst acht Tielse verenigingen een bijdrage voor het ophalen van oud papier. Verenigingen vormen het sociale bindweefsel in de maatschappij. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan! 

Brede welvaart in Tiel

De AVRI is een samenwerking van acht gemeenten. Ook de AVRI heeft in de ogen van Tiel een maatschappelijke taak, o.a. met Cirtex (circulair textiel) maakt de AVRI dit ook waar. Ook als het ophalen van oud papier door verenigingen niet de meest efficiënte manier is wil D66 Tiel hier toch mee door gaan. De effecten op de brede welvaart in de stad zijn in onze ogen groter dan een paar euro lagere afvalstoffenheffing. 
D66 Tiel staat wel open voor het bespreken van nieuwe spelregels: verenigingen moeten ook daadwerkelijk oud papier ophalen, is de prijs nog actueel en het moet natuurlijk wel veilig opgehaald worden. 

Duidelijkheid voor verenigingen

D66 Tiel staat sceptisch ten aanzien van alternatieven. Hier wordt al jaren over gesproken. In het voorstel van afgelopen week zaten geen concrete alternatieven voor verenigingen. Kennelijk zijn er geen reëel gedragen alternatieve voorhanden. 

Het is tijd voor duidelijkheid richting verenigingen. Wat D66 Tiel betreft gaan we door met het ophalen van oud papier door verenigingen!