Voor iedereen een woning

Voor iedereen een woning! Hoe mooi is dat! Dat we op Texel woonruimte hebben voor jongeren. Voor al die leerkrachten, agenten, onderzoekers, seizoenmedewerkers. Dat we passende woonruimte hebben voor onze ouderen. Volgens de prognoses is in 2030 de helft 65-plus. Dat er woonruimte is voor de zorgmedewerkers die nodig zullen zijn om die vergrijzing op te vangen!

Maar ja, dat gaat natuurlijk niet zomaar lukken in deze tijd… We hebben in onze veranderende maatschappij door onder andere die vrije marktwerking van de laatste decennia alles gewoon laten gebeuren, op zijn beloop gelaten, uit de hand laten lopen, laten verzieken; ja, de spuigaten uit laten lopen…

We hebben een enorm woningentekort, zeg maar een wooncrisis. D66 wil snel werk maken van het bouwen van nieuwe betaalbare woningen. Maar dan moet je daarvoor wel de ruimte zien te vinden. Letterlijk: waar zijn die bouwpercelen? Figuurlijk: er is ook een stikstofcrisis, hoe zo bouwen? We hebben te maken met een klimaat- dan wel energiecrisis, het moet allemaal energieneutraal. En heb je alles voor elkaar, waar haal je dan je bouwploeg vandaan? Niet alleen grote aannemers zitten voor jaren vol, ook de kleinste klusjesman heeft voor ‘22 een compleet volle agenda. 

Er is nog een crisis: de toeristen… Er zijn te veel bedden ‘in omloop’. Man, wat zijn we aan het schuiven geweest; van tentjes naar enorme chalets, van caravans naar luxe bungalows. De camping bestaat nauwelijks meer. Texel lijkt volgebouwd met riante recreatiewoningen met allemaal tweepersoonskamers met eigen tv en ligbad. Voor de gast volop luxe, maar zoonlief moet tot zijn dertigste thuis bij zijn ouders blijven wonen; of hij trekt in bij zijn vriend of vriendin, die zelf nog bij zijn of haar ouders woont.

Natuurlijk heb ik hier ook geen klinkklare oplossing. Zelf ben ik van de Texelse generatie met grote gezinnen. Vroeger sliepen we thuis met elf man verdeeld over vier slaapkamers, één voor je ouders, drie voor de kinderen. Inmiddels wonen wij bijna allemaal met zijn tweetjes in ‘kasten van huizen’ waar jonge gezinnen met bijvoorbeeld twee kinderen ruim in kunnen wonen, waarbij de beide kinderen een eigen kamer hebben. Het enige voordeel van dit generatieverschijnsel is wel dat wij als eerste op een natuurlijke wijze ruimte zullen maken. 

In het verkiezingsprogramma staat: D66 wil de mogelijkheid van een nieuw dorp, volledig energie neutraal, onderzoeken. Deze innovatieve benadering kan financiering vanuit diverse fondsen opleveren. Daardoor ontstaan er betaalbare woningen voor de jeugd en mogelijkheden voor seizoenwerkers. 

Kunnen we niet in afwachting daarvan met zijn allen alvast een van de bestaande bungalowparken inpalmen? Een park met bijvoorbeeld 100 bungalows zijn dan niet meteen alleen 100 redelijke wooneenheden, maar ook nog eens een ontmanteling van (4×100) 400 toeristische bedden. Dubbele winst!

Gelukkig leven we in een vrij land waar we niet zomaar De Krim kunnen annexeren. Zou De Krim omgevormd worden tot dorp, dan zou dit wel het hele Texelse woonprobleem oplossen. Een nieuw dorp, volop huisvesting, een supermarkt, horeca, zelfs een evenementhal…

Nou ja, er zijn ongetwijfeld opties die wel haalbaar zijn. Ik vertrouw erop dat de Texelse afdeling van D66 zich hiervoor in zal zetten. Maar dan moeten we wel met elkaar wat willen en durven!

Maar goed dat ik helemaal onderop de lijst sta… 

Cor van Heerwaarden