Stikstof-motie Han Lindeboom / D66 Texel aangenomen tijdens landelijk D66 congres

Tijdens het online D66 congres op 13 november 2021 is de door Han Lindeboom / D66 Texel ingediende motie “Samen naar een integrale en inclusieve manier om uit de stikstof impasse in Nederland te komen” aangenomen. De motie kreeg 494 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

Online congres

Het zou een congres worden waarbij D66 leden elkaar weer fysiek zouden ontmoeten in ’s Hertogenbosch, gehouden in het weekend van 13 november. Daar zou ons steunfractie- en raadsommissielid prof. dr. Han Lindeboom de motie toelichten. Helaas gooide nieuwe coronamaatregelen roet in het eten en werd het congres online gehouden. Ondanks dat werd de motie aangenomen: 494 stemmen voor en slechts 12 stemmen tegen.

Media

De aangenomen motie haalde ook de Texelse Courant.

artikel TC - Beeld: Texelse Courant 16 november 2021

De Texelse Courant besteedde in de krant van 9 november 2021 ook al aandacht aan de motie voorafgaand aan het congres.

artikel TC - Beeld: Texelse Courant 9 november 2021