Jongeren in de politiek

We horen of lezen het vaak als het gaat over de gemeentepolitiek: verjonging in de politiek is nodig. Dat is terecht, want de groep jongeren zijn duidelijk ondervertegenwoordigd en om goede politieke verhoudingen te hebben, is het gewenst dat alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. Er zijn voor jongere mogelijkheden om zich actief met de gemeente politiek bezig te houden. Bekend zijn de steunfracties van de politieke partijen, waarin de komende commissievergaderingen en andere zaken met de partijleden worden besproken. Deze steunfractie is belangrijk voor de raadsleden en commissieleden, omdat hier de standpunten van de partij ten aanzien van de diverse agendapunten word bepaald en bepaalt welke vragen er gesteld moeten worden in de commissievergaderingen, welke aanvullende informatie er nodig is van het college, of er een motie moet worden ingediend, ondersteund of dat er tegen een motie moet worden gestemd. Het is de vraagbaak van de partij en jongeren zijn hier in alle partijen meer dan welkom. 

Toch zou dit beter en dynamischer kunnen. Naast een steunfractie van de partij, is er een gemeentelijke commissie, met benoemde commissieleden. Dat kunnen raadsleden en niet raadsleden van een bepaalde partij zijn. In de commissie worden geen besluiten genomen, maar de agenda van de komende raadsvergadering wordt doorgenomen, er wordt toegelicht, vragen gesteld, en adviezen gegeven. Dit alles om een afgewogen beslissing te kunnen maken in de raadsvergadering. Hier worden de besluiten genomen en beleid gemaakt. De raadvergadering bestaat uit de gekozen raadsleden van de diverse politieke partijen en deze moeten wettelijk 18 jaar oud zijn om de functie uit te oefenen. Voor commissieleden is deze eis er niet. Dat kan op gemeentelijk niveau besloten worden. Op Texel wordt er een leeftijdsgrens van 18 jaar voor commissieleden gehanteerd, maar D66 is er voorstander van om de leeftijd te verlagen naar 16 jaar. 
Willen we jongeren serieus nemen en de vaak goede en verfrissende ideeën onder de aandacht brengen, dan is de commissie de uitgelezen plek om dit te doen. Er kan met diverse partijen gesproken worden, een idee kan aangepast of verbeterd worden en het uiteindelijke besluit word met de raadsvergadering genomen. Op deze manier doen jongeren constructief en actief mee aan de politiek. Het argument dat veel jongeren van het eiland af gaan als ze gaan studeren is volgens D66 niet relevant. We weten niet of alle jongere gaan studeren en als ze dat wel doen, kunnen zij wel een periode samenwerken en is onze commissie een kweekvijver van jong politiek talent. Als de jongeren ooit terugkeren naar Texel, dan hebben ze ervaring en kennis van de politiek en zullen betere politici zijn. De besluiten die de raad neemt zijn vaak voor langere tijd, meerdere generaties. Dus invloed van de jongeren hierbij is pas echte democratie. Op Texel denken veel partijen hier anders over, overigens zonder dat ze dit kunnen onderbouwen. Dat is jammer, want landelijk zijn sommige van die partijen wel voorstander van stemrecht vanaf 16 jaar. Waarom zou dat op gemeentelijk niveau niet kunnen? Een democratische samenleving zijn we met elkaar, oud en jong. We kunnen altijd van elkaar leren….
John Koopman

Dit artikel is ook te lezen op de website van de Texelse Courant
https://www.texelsecourant.nl/nieuws/politiek/270559/jongeren-in-de-politiek