D66 Texel richt jongerenafdeling op

D66 Texel heeft een speciale jongerenafdeling opgericht om politiek geïnteresseerden een kans te bieden zelf invloed uit te oefenen op maatschappelijke projecten en hun eigen talenten te ontwikkelen.

Verjonging van de politiek

“Vergrijzing is een feit, verjonging vraagt ander beleid”, was de afgelopen jaren een belangrijke slogan van D66 Texel. Daarom geeft de politieke partij het goede voorbeeld door zoveel mogelijk enthousiaste jongeren een plek te bieden om mee te denken en mee te stemmen binnen de partij. “We zien dat de gemeenteraad geen representatieve afspiegeling is van de Texelse samenleving. Op dit moment zijn 10 van de 15 raadsleden 50-plus mannen, drie zijn 50-plus vrouwen en twee zijn mannen van onder de 50. De enige manier om daar wat aan te doen, is jongeren een daadwerkelijke plek te bieden in de politiek.

Diverse ambities

Het jongste lid is Thomas van der Vlerk. Hij is zestien jaar, maar heeft al veel bestuurlijke ervaring. Thomas is voorzitter van de leerlingenraad op de OSG, voorzitter van het Jong Texelfonds en de jeugdbestuurder van het Hoogheemraadschap. Hij heeft veel ambitie en wil zich graag inzetten om de jongeren op het eiland te vertegenwoordigen. Zo wil hij vanuit D66 volgend jaar meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen en hij hoopt het jongste Texelse commissielid ooit te worden. Thomas: “Om een vergrijzende gemeente als Texel jong te houden, is de stem van jongeren nodig.” Sverre Eschweiler is al langer commissielid van D66 en wil zich inzetten voor sport, de verjonging en de toegankelijkheid voor alle leeftijden. Alinda Wiering had zich jaren geleden al aangemeld bij D66 als destijds jongste aspirant-lid. Zij moest vanwege werk en later door ziekte haar politieke ambities langere tijd staken, maar ziet nu voorzichtig weer mogelijkheden. “Jongeren zijn de toekomst van Texel, door met elkaar samen te werken kunnen we investeren in een mooie toekomst voor jongeren nu, onze kinderen en ons eiland. Samen kunnen we de moeilijke uitdagingen aan en ervoor zorgen dat Texel een fijne plek is om te wonen, werken en leven, op te groeien en oud te worden,” zegt Alinda. Iris Nekeman, op Texel bekend van Wads Smaakhuus en het Innovatie BoetCamp wil voorlopig vanuit een vrijblijvende rol oriënteren hoe zij zich via deze weg in kan zetten voor een duurzaam Texel vanuit haar achtergrond in duurzame ontwikkeling en inclusief leiderschap. Iris: “Een duurzame maatschappij is het minimale wat we onszelf en de wereld om ons heen zouden moeten gunnen. Dit vraagt niet alleen om een visie, maar ook lef en ambitie in keuzes die gemaakt worden omtrent stimulansen voor ecologische en sociale verduurzaming van het Texelse Landschap. Gewoonweg omdat het land en haar (toekomstige) bewoners meer verdienen dan de weerbarstige situatie waar het momenteel op afstevent.”

Impact

Jongeren lijken opvallend eensgezind over onderwerpen die juist bij de andere generaties veel gevoeliger liggen. Duurzaamheid wordt bij ieder agendapunt benoemt als belangrijke pijler voor besluitvorming. Zij komen met hele andere en vaak praktische oplossingen en zijn daarom onmisbaar de politieke besluitvorming die soms in conservatieve, oude  denkpatronen blijft hangen. Jongeren die interesse hebben in politiek mogen geheel vrijblijvend een keer langs komen en kunnen contact opnemen met D66 via raadslid Astrid van de Wetering ( [email protected] )
 of rechtstreeks met de jongerenafdeling ( [email protected] ).

Jonge Democraten Texel - v.l.n.r. Sverre Eschweiler, Iris Nekeman, Thomas van der Vlerk en Alinda Wiering Beeld: Pepijn Lijklema

Contact

Astrid van de Wetering
[email protected] of [email protected]
+31 6 46735448