D66 landelijke primeur met zestienjarige op verkiesbare plek

Thomas van der Vlerk, Astrid van de Wetering, Pepijn Lijklema en Sverre Eschweiler - Beeld: Evalien Weterings

D66 Texel gaat met een diverse kandidatenlijst de verkiezingen in. Naast Texels Belang is D66 de enige Texelse partij met een vrouwelijke lijsttrekker. Verder heeft de partij van alle leeftijdscategorieën iemand op een verkiesbare plek staan.

De kandidaten

De nummer één op de kandidatenlijst is zittend raadslid Astrid van de Wetering. “Ik ga voor meer openheid en het betrekken van onze inwoners. Dat past bij de historie van onze partij.” In 1966 schreef De Tijd over de oprichting van D66 “Niet dogmatisch, maar pragmatisch. Meer zeggenschap van de burgers in alle openbare bestuurslichamen van hoog tot laag staat bij D66 daarbij centraal.”
De in Oudeschild woonachtige is met 12 jaar raadslidmaatschap inmiddels één van de meest ervaren Texelse politici.

Op nummer twee staat Pepijn Lijklema (40 jaar) uit Den Burg. Pepijn heeft een ingenieursbedrijf en een vervolgonderwijsbedrijf op Texel en is projectleider duurzame ontwikkeling bij Platform31 in Den Haag. Hij is daarnaast lid van raad van toezicht van de OSG, voorzitter van Jonge Bestuurders Texel, bestuurder bij stichting Duurzame Alliantie Texel, voormalig voorzitter van de Texelse ZZP-vereniging en bestuurslid in de sectie dienstverlening van TOP. Ook is hij medeoprichter en vrijwilliger van de werkgroepen Woningcoöperatie Texel, Texel Plastic en Burgerberaad Texel. Pepijn: “Ik wil naast mijn werk, bestuursfuncties en vrijwilligerswerk mij nu ook politiek inzetten Texel te verjongen en te verduurzamen. Het is mooi om te zien dat D66 met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar van de top vier het goede voorbeeld geeft.” Astrid en Pepijn zijn beide wethouder kandidaat. “Pepijn heeft beroepsmatig veel kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en wonen. Ik weet veel van zorg, regionale samenwerking en openbare ruimte. Dus we bekijken het pragmatisch en laten het van de portefeuille afhangen”, zegt Astrid.

Op nummer drie staat de 28-jarige Sverre Eschweiler. Hij is al langer commissielid van D66 en wil zich inspannen voor sport en verjonging. ”Ik wil me inzetten om Texel toekomstbestendig te maken en aantrekkelijk houden voor alle doelgroepen,” aldus Sverre. Opvallend is ook de nummer vier op de lijst.

Thomas van der Vlerk is de eerste zestienjarige in Nederland op een verkiesbare plek, maar heeft al veel bestuurlijke ervaring. Hij is voorzitter van de leerlingenraad op de OSG, zit in de MR, is voorzitter van het Jong Texelfonds en was jaren jeugdbestuurder van het Hoogheemraadschap. Hij heeft veel ambitie en wil zich graag inzetten om de jongeren op het eiland te vertegenwoordigen. Zo hoopt hij het jongste Texelse commissielid ooit te worden. Thomas: “Om een vergrijzende gemeente als Texel jong te houden, is de stem van jongeren nodig. Voor belangrijke actuele thema’s zoals huisvesting, energietransitie en onderwijs is het belangrijk niet alleen over jongeren te praten, maar vooral met jongeren hierover te praten.” Sverre en Thomas zijn beide medeoprichter van Jonge Democraten Texel. Jonge Democraten Texel is naast Jonge Democraten Amsterdam de enige jongerenafdeling van D66 in Noord-Holland en heeft een groeiend aantal leden. Ze brainstormen iedere drie weken over maatschappelijke thema’s en schreven de helft van het D66-verkiezingsprogramma.

Op nummer vijf staat landelijk erelid van D66 Frans Visman. Visman is commissielid, oud-wethouder en oud-raadslid namens D66.

De totale lijst

1.      Astrid van de Wetering (v) Oudeschild
2.      Pepijn Lijklema (m) Den Burg
3.      Sverre Eschweiler (m) Den Burg
4.      Thomas van der Vlerk (m) Oudeschild
5.      Frans Visman (m) Den Burg
6.      Jacomien Bas (v) Den Hoorn
7.      Ruurd Eijzinga (m) De Koog
8.      John Koopman (m) Oudeschild
9.      Ina Platte-Boon (v) Den Burg
10.   Rob van Damme (m) Den Burg
11.   Alex de Haan (m) Den Burg
12.   Han Lindeboom (m) Den Burg
13.   Tineke Jongeneel-Wiegman (v) Den Burg
14.   Roelf Jan Takens (m) Den Hoorn
15.   Cor van Heerwaarden (m) Den Hoorn