Parken

Deze raadsvergadering had een populair onderwerp namelijk de parken in Drachten. Wij hebben daarvoor ook veel gasten ontvangen.

Motie Parken D66, PvdA, SP

 
Wij hebben dit voorstel samen met de SP en de PvdA geschrijven. Wij vragen hierin om een plan om de kwaliteit van het Thalenpark, Reidingpark en Van Haersmapark te verbeteren. Het doel is om deze parken veiliger, beter verlicht, toegankelijker en schoner te maken voor de inwoners. Om dit te bereiken, moeten de kapotte lampen in het Reidingpark zo snel mogelijk worden vervangen door hufter-proof en duurzame LED-verlichting. Het plan moet samen met de betrokken partijen en inwoners worden opgesteld en vóór 1 september aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Er moet ook een budget worden vastgesteld om het plan uit te voeren.

Evan geeft aan dat hij bijna opgegroeid is in de parken van Smallingerland. Dat hij er nog bij was toen het reidingsparkje het dirkparkje, en daarvoor parkebult werd genoemd. Hij is blij met de actievoerders die aangeven dat het hard uitgegaan is in de laatste jaren. Dit wordt ook ondersteund door de jongeren die niet meer ‘s avonds in de parken durven te komen. Omdat wij het belangrijk vinden dat mensen in de parken durven te komen. 

De partijen van de coalitie willen niet dat dit het haalt omdat ze niet willen dat dit gebeurt bovenop wat het college nu al doet. Het voorstel zou het het niet halen en daarom hebben wij met twee weken uitstel gevraagd.