Dit was een relatief rustige raadsvergadering. Wel hebben wij een motie samen met de PvdA en GroenLinks ingediend. Dit was een voorstel om houtbouw te stimuleren. Dit om circulair te bouwen. Specifiek door het vervangen van bouwstoffen die veel CO2 uitstoten naar hout. Iets dat door het groeien van bomen juist CO2 wegneemt. Dit moet ook een uitgangspunt zijn van de gemeente. Wij vinden dat het belangrijk is dat de gemeente zich inzet om circulair te bouwen. Juist omdat het de taak is van de overheid om de markt te sturen wanneer het op het gebiedt van duurzaamheid gaat. Dit om ervoor te zorgen dat wij op een leefbare planeet blijven wonen. Er was geen meerderheid voor de motie. Wel heeft de wethouder gezegd dat er gekeken kan worden naar het makkelijker maken van circulair bouwen.