Onze inzet in de raad 18 april

Dit was een vergadering waar er veel gebeurd is. Vooral door de aandacht die er was voor het geweld dat er is in de parken in Drachten. Voor de rest hebben wij nog een motie ingediend om de privacy van de burgers te verdedigen, helaas heeft die het niet gehaald.

Kernbeleid veiligheid
2023-2026

Evan zegt dat we meer moeten nadenken over preventie, zodat jongeren niet in een situatie terechtkomen waarin ze zich zo vervelen of ongelukkig voelen dat ze in de criminaliteit belanden. We zouden niet alleen moeten straffen als er iets gebeurt wat niet mag, maar ook moeten voorkomen dat jongeren in criminele omgevingen terechtkomen. Daarom vragen we om meer aandacht voor MOS. Bovendien zijn er veel jongeren die zich nu ongelukkig voelen, waarbij het niet helpt om alleen maar meer geld uit te geven aan de politie. Het probleem is groter dan alleen de overlast die nu plaatsvindt. Als we meer aandacht besteden aan preventie en voorkomen dat jongeren in criminele omgevingen terechtkomen, zullen we waarschijnlijk ook minder overlast zien in parken en andere openbare ruimtes.

Motie Privacybeleid

Roy zegt dat privacy heel belangrijk is voor mensen, maar dat veel mensen niet weten wat er met hun gegevens gebeurt. Het is belangrijk dat mensen op een simpele manier te weten kunnen komen welke gegevens de gemeente van hen heeft. Daarom willen we dat de gemeente een ‘een pagina op de website van de gemeente maakt waar mensen kunnen zien waar hun gegevens voor worden gebruikt en kunnen aangeven als ze dat niet willen. Helaas willen de andere raadsleden raad dit niet doen, omdat ze denken dat het te veel geld kost. Daarom is ons idee niet goedgekeurd. Maar we blijven ons inzetten voor privacy.