Milou Kroesen
Lid steunfractie

Milou Kroesen - Beeld: Vincent Cornelisse

Mijn leeftijd is een bijdrage aan de belevingswereld, input en samenstelling van de fractie en de gemeenteraad.
 
In het dagelijks leven probeer ik alle gang van zaken realistisch te bekijken, om het positief te veranderen of ergens het positieve van in te zien.
In de fractie heb ik een positief kritische houding en probeer ik alle voorstellen, plannen en vergaderingen te bekijken vanuit mezelf. Is het begrijpelijk? Is het te volgen voor iedereen? Zijn er andere opties?

  • 26 jaar
  • Arnhem
  • Zetten
  • Zij/haar

Ik zet me in voor zaken die onder jongeren leven, maar iedereen aangaan. Sociaal domein, sociale woningbouw en de verdere digitalisering.                                                       
 
Daarnaast vind ik het woord ‘iedereen’ belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen in Overbetuwe. Een huis voor iedereen, zorg voor iedereen, een plek om fijn te leven. Om te zorgen voor een groene toekomst, moeten we nu stappen zetten, jong en oud. Hierom wil ik me inzetten voor onze gemeente, haar inwoners en alle bedrijven.

Wat is je lievelingsplek in de gemeente?

Overal waar je kan wandelen.

Welke kansen zie jij voor de gemeente?

De gemeente Overbetuwe is op goede koers met thema’s als verduurzaming van de gemeente en de vormgeving van burgerparticipatie. Zaak is dus, om dit voort te zetten, behouden wat goed gaat, en verbeteren wat beter kan.

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Verbeterende participatie van burgers bij plannen
  • Kijken vanuit wat kan, niet vanuit de wet.

Wat betekent D66 voor jou?

Een partij die de nuance ziet. Hier in de gemeente staat het voor idealen zonder ze overboord te gooien wanneer dat de snelste optie is om tot oplossingen te komen.

Wat is je laatst bezochte culturele event?

11 februari 2020: concert OMD. Muziek doet leven.