Jan de Wit
Lid steunfractie

Jan de Wit - Beeld: Vincent Cornelisse

Naast mijn werk ben ik altijd maatschappelijk betrokken bij mijn omgeving. Omdat het belangrijk is en omdat het energie geeft om met mensen een gezamenlijk doel te bereiken. Dat doel is voor mij niet dat we rijker worden maar gelukkiger worden.

  • 65 jaar
  • Renkum
  • Driel

Onrecht, het raakt mij aan alle kanten. Een beetje vanuit eigenbelang, maar vooral vanuit de pijn die het andere mensen aandoet.

Daarnaast is natuur en duurzaamheid een rode draad in mijn leven. Beginnend vanuit een werkstuk dat ik de laatste klas van de lagere school maakte over de vervuiling van de papierfabriek in Renkum (het ligt nog steeds in mijn kast). Er is heel veel verbeterd op bijna alle vlakken. (ben wat dat betreft wel wat positief ingesteld). Maar de enorme bevolkingsgroei en groei van de welvaart stelt ons weer voor grote uitdagingen en maakt de samenleving erg complex.
 
Vanuit D66 heb ik mijn hele leven ingezet voor een rechtvaardiger en duurzamere wereld. Vijf jaar geleden ben ik naar Driel verhuist en heb mij gestort op tuinieren, conserveren van voedsel, koken en genieten van het prachtige landelijke Overbetuwe. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In de rol als lijstduwer kan ik mijn kennis en ervaring inzetten.  En mensen aansteken met mijn passie voor duurzaamheid, milieu, economie en een rechtvaardige samenleving.

Wat is je lievelingsplek in de gemeente?

Park Lingezegen. Prachtige natuurontwikkeling. Het is indrukwekkend om te zien hoe snel akkerland zich kan omvormen tot natuurgebied en een fijne plek om te verblijven.

Welke kansen zie jij voor de gemeente?

Overbetuwe is een prachtig gelegen gemeente tussen Rijn en Waal. En telkens meer mensen weten ons te vinden. Dit biedt kansen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en werkgelegenheid. Daarnaast zien we een verschuiving van agrarisch land naar meer natuurontwikkeling. Wat een mooie kans biedt om met een goede balans tussen natuur, cultuur en economie, Overbetuwe nog fijner te maken.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Natuur en milieu. Het doet mij zeer dat de biodiversiteit ook in Overbetuwe zo sterk verarmt. Dit wordt veroorzaakt door vele vormen van vervuiling (CO2, Stikstof, pesticiden, plastic). Maar ook door hoe wij tegen de natuur aankijken en wij omgaan met het leven. Mijn persoonlijke passie en gedrevenheid voor een betere natuur/milieu wil ik inzetten voor een gezonder en duurzamer Overbetuwe.
  • Vereenvoudigen van de samenleving. De afgelopen decennia is de samenleving complex geworden. Digitale communicatie, ingewikkelde regelgeving, weinig persoonlijk contact. Ook de uitdagingen zijn complexer met lokale verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en WMO en de vele regionale samenwerkingsverbanden. Mijn ambitie is om een bijdrage te leveren in het vereenvoudigen van de samenleving.  Een samenleving waar meer mensen mee kunnen komen. En waarbij ook duidelijk oog is voor kwetsbare kinderen en volwassenen.
  • Participatie. Mede door sociale media zijn mensen veel mondiger en zelfstandiger dan vroeger. Maar toch weten we nog steeds niet goed hoe we participatie in de samenleving moeten inrichten. Terwijl we op het gebied van ruimtelijke ordening en zorg wel telkens meer van iedereen verwachten. Wat is de rol van de lokale bestuurder? Hoe verdeel je autoriteit? Graag zet ik mijn ervaring op het gebied van burgerinitiatieven en democratische bedrijfsvormen in voor een Overbetuwe met meer participatie.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik geloof in een vrije en rechtvaardige samenleving zonder grenzen, waarin mensen zich gelijkwaardig ontwikkelen. Waarin werken loont (en niet kapitaal), waar economie geen vies woord is, maar een aanjager is voor een betere en duurzamere samenleving. D66 is voor mij de partij waar fijne mensen al jaren samenwerken om deze idealen te bereiken.

Wat is je favoriete boek?

Mijn favoriete boek is bijna altijd het laatste boek waarin ik aan het lezen ben. Waar ik met nieuwsgierigheid weer de volgende bladzijde omsla. Op het moment dat ik dit schrijf lees ik Rationaliteit van Steven Pinker. Omdat ik wil leren begrijpen waarom de mensheid slimmer is dan ooit, maar zich tegelijkertijd lijkt te verliezen in nepnieuws en complottheorieën.

Wat is je laatst bezochte culturele event?

Met Corona is dit wel op een heel laag pitje komen te staan. Het laatste culturele ‘event’ was voor mij de film Honeyland waarbij een kleine crew de laatste vrouwelijke honingjager van Europa (Hatidze Muratova) drie jaar lang volgde. Of kan ik mijn recente wandeling langs wilde stadstuinen georganiseerd door het IVN ook een cultureel event noemen?