Terugblik op de raadsvergadering van 3 november 2022

De raad heeft ingestemd met twee forse reserveringen:
1 miljoen om de woningbouw in onze gemeente de versnelling te kunnen geven die nodig is en waarvoor het college hard aan het werk is.
En nog eens 1 miljoen om de verschillende crises die momenteel over ons heenkomen (energie, inflatie, opvang vluchtelingen) het hoofd te bieden.

In dat kader vroegen wij aandacht voor een gezonde lunch voor alle schoolkinderen in Oisterwijk. Vanuit den Haag is daar 100 miljoen voor vrijgemaakt. Wij vroegen de wethouder of en hoe hij hierop aanspraak gaat maken. Helaas komt Oisterwijk hiervoor nu niet in aanmerking. Maar de wethouder gaf de verzekering dat hij – samen met alle partners in het sociaal domein – scherp oog houdt voor de kwetsbare doelgroepen. Waar nodig, wordt er ingegrepen. Daar kan ook de reservering voor de aanpak van de verschillende crises bij helpen.

Tijdens de coronacrisis is een pilot gestart om de Lind in Oisterwijk aan de noordzijde af te sluiten voor verkeer van vrijdag tot en met zondag. Bedoeld om de horecaondernemers wat meer ruimte te
gunnen en hun terrassen uit te breiden in die zware periode.
In de raadsvergadering heeft D66 voorgesteld om deze pilot definitief in te voeren. Want het is duidelijk geworden dat we met elkaar een levendig centrum kunnen creëren met een aantrekkelijke
ontmoetingsfunctie waar cultuur, evenementen en horeca samenkomen. Met ruime en aantrekkelijke terrassen, zonder dat de auto’s langs je tafeltje razen. Bovendien geeft het mogelijkheden om de ongebruikte parkeerplaatsen en de parkeergarage aan de Spoorlaan hiermee een impuls te geven. Een gedeeltelijk autoluw centrum betekent niet dat het centrum niet bereikbaar is.

De wethouder gaf aan dat ondernemers aan de Lind hier geen behoefte meer aan hebben. Er is echter nog geen peiling gehouden onder onze inwoners om te vragen hoe zij de autoluwe pilot vorig jaar hebben ervaren. Andere partijen gaven aan dat het belangrijk is dit eerst verder te onderzoeken. De wethouder heeft dit toegezegd en in afwachting daarvan hebben wij onze motie voor nu ingetrokken.

Sharon Kroon-Peters
Fractievoorzitter