Statenfractie

De Statenfractie van D66 Limburg heeft drie zetels in Provinciale Staten. Daarnaast wordt de Statenfractie ondersteund door twee burgercommissieleden, een steunfractielid en twee fractiemedewerkers.